Menu główne
Start
Aktualności
Gazetka szkolna
Kalendarz roku szkolnego
Egzamin ósmoklasisty
Oferta szkół średnich
Wydarzenia szkolne
O naszej szkole
Dokumenty szkolne
Wykaz podręczników
Plan lekcji
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica szkolna
Biblioteka szkolna
Gabinet logopedy
Klub Europejski
Programy-projekty-akcje
Projekty unijne
Projekt edukacyjny "Dzieci polskie..."
Projekt Pokłady Kultury
Sport w szkole
Szkoła Promująca Zdrowie
Oddziały szpitalne
SKO
Sześciolatek w szkole
Uczeń z klasą
Foto-galeria
Petycje
RODO
Szukaj
Nauczanie na odległość
Galeria Trójki
Pasowanie na czytelnika
Majowe święta
Dzień Strażaka
100-lecie Powstań Śląskich
100-lecie Urodzin Jana Pawła II
Akcja Kartka dla medyka
Wirtualny Festiwal Czytania 2020
Rok Janusz Korczaka PDF Drukuj Email
Wpisał: Asia Synecka   
04.04.2012.

Image

 

 
Aby zobaczyć zdjęcia z realizacji projektu oraz prace uczniów, kliknij tutaj!

Organizatorzy projektu:

koordynatorzy – mgr Mariola Skoczewska, mgr Ewa Kowalik,
mgr Jolanta Ziora, mgr Joanna Synecka

Główne cele projektu:

Uczniowie:
- poznają życie i twórczość Janusza Korczaka
- poznają korczakowskie prawa dziecka
- przygotowują i prezentują przedstawienie „Janusz
Korczak - patron dziecięcych marzeń”
- korzystają z różnych źródeł informacji (tekstów literackich,
scenariusza przedstawienia, Internetu)
- pogłębiają wiedzę i wzbogacają język
- tworzą prezentację multimedialną na temat życia
i twórczości Janusza Korczaka
- promują szkołę na stronie internetowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie działania podjęte w Tygodniu Obchodów "Roku Janusza Korczaka"
podsumowano w prezentacji multimedialnej wyświetlonej podczas uroczystości. 

Aby zobaczyć więcej zdjęć i prace uczniów, kliknij tutaj!

__________________________________________________________________

TYDZIEŃ OBCHODÓW ROKU JANUSZA KORCZAKA w SP nr 3
 
(16.04.2012. – 25.04.2012.)


Plan projektu:

- zgłoszenie realizacji szkolnego projektu „Janusz Korczak – przyjacielem dzieci”
do Biura Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka (M. Skoczewska, E. Kowalik)

- wyeksponowanie w holu szkoły logo Roku Janusza Korczaka (opiekunowie R U)

- wykonanie dyplomów i przygotowanie nagród (M. Skoczewska, E. Kowalik,
J. Synecka, D. Wasilewska)

- przygotowanie konkursu wiedzy dla klas IV – VI „Janusz Korczak – życie
i twórczość” (A. Potempska-Werner, A. Latkowska)

- czytanie w klasach I – III fragmentów tekstów Janusza Korczaka
dla dzieci: „Smutny czy zły”, „Najbliżsi” (wychowawcy klas I – III)

  - opracowanie scenariuszy lekcji poświęconych  Januszowi  Korczakowi
jako wybitnemu  polskiemu  pedagogowi, lekarzowi , prekursorowi
w ochronie praw dzieci( zajęcia z języka polskiego dla klas IV-VI
przygotowywane przez nauczycieli j. polskiego, dla edukacji
wczesnoszkolnej  przez nauczycieli wychowawców)

- ogłoszenie konkursu plastycznego dla klas I – III – praca plastyczna
inspirowana fragmentami tekstów Janusza Korczaka dla dzieci:
„Smutny czy zły”, „Najbliżsi” (M. Skoczewska, D. Wasilewska)

- ogłoszenie konkursu dla klas IV- VI na prezentację multimedialną
„Janusz Korczak – życie i twórczość” (Sz. Ludyga, L. Kramarczyk Wojtyra)

- wystawa prac plastycznych na holu szkoły (M. Skoczewska, E. Kowalik,
D. Wasilewska)

- przygotowanie przedstawienia „Janusz Korczak – patron dziecięcych
marzeń” – scenariusz, dekoracje, muzyka, stroje (J. Ziora, M. Setla,
dekoracje do przedstawienia- świetlica szkolna)

- projekcja fragmentów filmu A. Wajdy „Korczak” w klasach IV – VI
(nauczyciele języka polskiego)

- projekcja fragmentów filmu „Król Maciuś I” w klasach I – III
(wychowawcy klas I – III)

- przygotowanie materiałów na zebranie z rodzicami: „Prośba Twojego dziecka”
oraz idei Korczaka mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim
przejawom krzywdzenia dzieci propagowanych przez Komitet Ochrony Praw
Dziecka (M. Skoczewska, E. Kowalik)

- zredagowanie wydania specjalnego gazetki szkolnej „Echo Trójki”
poświęconego obchodom Roku Janusza Korczaka (A. Werner, A. Latkowska)

- dokumentowanie działań i zamieszczenie ich na stronie internetowej
szkoły (E. Kowalik, M. Skoczewska, J. Synecka)

- prezentacja efektów projektu, rozstrzygnięcie konkursów, wręczenie
dyplomów i nagród w holu szkoły (E. Kowalik, M. Skoczewska, J. Synecka)

- wykonanie prezentacji relacjonującej przebieg obchodów Janusza
Korczaka w SP3 ( S. Ludyga, J. Synecka, L. Kramarczyk- Wojtyra).

________________________________________________________________

            
Harmonogram projektu:

16.04.2012. PONIEDZIAŁEK
- Przeprowadzenie w klasach I – VI lekcji poświęconych  Januszowi  Korczakowi
jako wybitnemu  polskiemu  pedagogowi, lekarzowi , prekursorowi w ochronie
praw dzieci
- Wydanie specjalne gazetki szkolnej „Echo Trójki” na temat  obchodów
Roku Janusza Korczaka

17.04.2012. WTOREK
- Wykonanie w klasach I – VI gazetki „Janusz Korczak wybitny pedagog i prekursor
w dziedzinie ochrony praw dzieci”.

18.04.2012. ŚRODA
- Omówienie Kodeksu Praw Dziecka w klasach I – VI przez wychowawców.
- Czytanie w klasach I III fragmentów tekstów Janusza Korczaka dla dzieci:
„Smutny czy zły”, „Najbliżsi”.
- Na zebraniach z rodzicami przedstawienie idei Korczaka mających na celu
przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim przejawom krzywdzenia dzieci
propagowanych przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.

19.04.2012. CZWARTEK
- Wykonanie w klasach I – III prac na konkurs plastyczny inspirowany
fragmentami tekstów Janusza Korczaka dla dzieci: „Smutny czy zły”, „Najbliżsi”.
- Konkurs wiedzy w klasach IV – VI „Janusz Korczak – życie i twórczość”.

20.04.2012. PIĄTEK
- Pokonkursowa wystawa prac plastycznych w holu szkoły.
- Projekcja fragmentów filmu „Król Maciuś I” w klasach I – III.
- Projekcja fragmentów filmu A. Wajdy „Korczak”.
- Zamieszczenie na stronie internetowej relacji z realizacji projektu
edukacyjnego „Janusz Korczak przyjacielem dzieci”

25.04.2012. ŚRODA
Akademia poświęcona  obchodom  Roku Janusza Korczaka
w Szkole Podstawowej nr 3 w Bytomiu

- Prezentacja multimedialna „Janusz Korczak – życie i twórczość”.
- Występ artystyczny – zaprezentowanie przedstawienia „Janusz
Korczak – patron dziecięcych marzeń”.
- Prezentacja relacjonująca przebieg obchodów Roku Janusza Korczaka w SP 3.
- Rozstrzygnięcie konkursów, wręczenie dyplomów i nagród.

______________________________________________________________

 

           

Zmieniony ( 11.09.2013. )
 
Sondy
RODZICE
Ważne informacje
Zapisy do klasy pierwszej
Nauczanie na odległość
Rada Rodziców
Szkoła przyjazna rodzinie
Informacje dla ósmoklasistów
Egzamin ósmoklasisty
Oferta szkół średnich
Kadra SP 3
Dokumenty szkolne
Fundusz stypendialny
Bezpieczeństwo w sieci
RODO
Kontakt