Menu główne
Start
Aktualności
Gazetka szkolna
Kalendarz roku szkolnego
Egzamin ósmoklasisty
Oferta szkół średnich
Wydarzenia szkolne
O naszej szkole
Dokumenty szkolne
Wykaz podręczników
Plan lekcji
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica szkolna
Biblioteka szkolna
Gabinet logopedy
Klub Europejski
Programy-projekty-akcje
Projekty unijne
Projekt edukacyjny "Dzieci polskie..."
Projekt Pokłady Kultury
Sport w szkole
Szkoła Promująca Zdrowie
Oddziały szpitalne
SKO
Sześciolatek w szkole
Uczeń z klasą
Foto-galeria
Petycje
RODO
Szukaj
Nauczanie na odległość
Galeria Trójki
Pasowanie na czytelnika
Majowe święta
Dzień Strażaka
100-lecie Powstań Śląskich
100-lecie Urodzin Jana Pawła II
Akcja Kartka dla medyka
Wirtualny Festiwal Czytania 2020
Rok Juliana Tuwima PDF Drukuj Email
Wpisał: Asia Synecka   
05.04.2013.

Image

 2013 - Rokiem Juliana Tuwima

         

Julian Tuwim

   

 

Z okazji obchodów Roku Juliana Tuwima odbyło się w naszej szkole wiele zajęć,
imprez i konkursów poświęconych temu wielkiemu poecie. Były to między innymi
zajęcia czytelnicze, konkursy plastyczne, konkursy recytatorskie, wystawa prac
plastycznych, występy artystyczne z okazji dni otwartych szkoły oraz "Wieczór
poezji" zorganizowany dla rodziców.

  

  

Wieczór poezji zorganizowany z myślą o rodzicach...

 

Inscenizacja wiersza "Lokomotywa" w wykonaniu uczniów klasy Vb

 

Inscenizacja wiersza "Leń" w wykonaniu uczniów klasy Vb

 

Uczniowie klasy IVa zainscenizowali wiersz "Okulary"

 

Oryginalne wykonanie wiersza "Okulary" z akompaniamentem
gitarowym - uczniowie klasy VIa

 

Chłopcy z klasy VIa w scence o Julianie Tuwimie

   

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
dla uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych 

W II semestrze roku szkolnego 2012/2013 z inicjatywy p. Barbary Drewniak odbył się
III Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych
zlokalizowanych na terenie Śląska. Przedsięwzięcie to adresowane do uczniów
- pacjentów stanowiło  integralną  część obchodów  Roku Juliana Tuwima.  Twórcze
działanie stanowi szansę na pożyteczne i ciekawe spędzenie czasu. Stanowi czynnik
przeciwdziałający tzw. chorobie szpitalnej. Umożliwia rozładowanie negatywnych emocji
i obniżenie poziomu napięć emocjonalnych  oraz rozwijanie zainteresowań i talentów.
 
Główne cele konkursu sprowadzały się do:
- rozwijania zainteresowań czytelniczych i znajomości dzieł Juliana Tuwima
- kształtowania wrażliwości na piękno i bogactwo poetyckiego słowa
- rozwijania wrażliwości estetycznej, uzdolnień i talentów
- wdrażania dzieci i młodzieży do podejmowania działań twórczych, sprzyjających
przełamaniu bariery izolacji i osamotnienia
- umacniania wiary we własne możliwości pomimo ograniczeń spowodowanych
przez chorobę i hospitalizację
- kreowania sytuacji, sprzyjających doświadczeniu satysfakcji z twórczego działania
i osiągnięciu sukcesu
- popularyzacja twórczości plastycznej uczniów- pacjentów
 
Zadaniem małych artystów, okresowo hospitalizowanych w różnych placówkach
leczniczych,było wykonanie (dowolną techniką)  ilustracji do wybranego wiersza
Juliana Tuwima. Rozstrzygnięcie konkursu, na który wpłynęło kilkadziesiąt prac, nastąpiło
w Regionalnym Ośrodku Metodyczno- Edukacyjnym w Katowicach w dniu 8.05.2013 roku.
Na liście zwycięzców nie zabrakło również utalentowanych pacjentów Klinicznego
Oddziału Pediatrii. Zdobywczyniami II i III miejsca były: Joanna Szouder (uczennica
klasy V) ) oraz Oliwia Bladziak  (uczennica klasy VI).  Serdecznie gratulujemy.

     

 
 

 

 

 

 

 

Harmonogram  obchodów Roku Juliana Tuwima

RODZAJ PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIAADRESACI OSOBY ODPOWIEDZIALNE
ZA REALIZACJĘ
TERMIN
Konkurs plastyczny:- Ilustracja do wybranego wiersza Juliana Tuwima- Gazetka tematyczna: Życie i twórczość J. Tuwima Uczniowie Klas  I-III Klas IV-VI  Wychowawcy + n-l plastyki05.03.-17.03.13
Konkurs na prezentację multimedialną: Życie i twórczość J. Tuwima Zdolniuczniowie klas IV-VIWychowawcy + naucz. informatyki  05.03.-18.03.13 
Konkurs:Czy znasz ten wiersz ?Uczniowie Klas  I-IIIKlas IV-VIWychowawcy klas I-III n-le języka polskiego B.Drewniak, E.Kowalik, A.Potempska – Werner, U.urkowska  18.03.13  
Zajęcia edukacyjne poświęcone
na prezentację wybranych wierszy J. Tuwima; w tym również w mistrzowskim wykonaniu artystów scen polskich.
Posłuchajcie pięknych wierszy!
Uczniowie Klas  I-IIIKlas IV-VIWychowawcy, n-le języka polskiego, opiekun ICIM, nauczyciel muzyki  22.-26.04.13
Konkurs recytatorski –Mistrzowska interpretacja głosowa
( indywidualna lub grupowa ) wybranego utworu autora „ Kwiatów polskich”
z możliwością wzbogacenia jej o:
akompaniament  z wykorzystaniem dowolnego instrumentu- elementy etiudy pantomimiczno-ruchowej- elementy rapu
Uczniowie Klas  I-III Klas IV-VI Wychowawcy + naucz. muzyki, plastyki, wf    18.03.13
Apel inaugurujący obchody Roku Juliana Tuwima Uczniowie Klas  I-III Klas IV-VIB. Drewniak 17.04.13
Zorganizowanie wystawy prac laureatów konkursów plastycznych w holu szkoły oraz oprawy plastycznej apelu i uroczystości dla zaproszonych gości (dzieci przedszkolne, uczniowie, rodzice). Uczniowie Klas  I-IIIKlas IV-VIrodzice E. Kowalik

      
09.04.13
 Zorganizowanie III Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
dla Uczniów Szkół Szpitalnych
 i Sanatoryjnych
uczniowie szkół szpitalnych
i sanatoryj-nych  
B. Drewniakmarzec-kwiecień 2013
Zorganizowanie wystawy prac laureatów III Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla Uczniów Szkół Szpitalnych i Sanatoryjnych

uczniowie, społeczność lokalna

B.Drewniak D.Wasilewska20.05.13
Spotkanie z liryką Juliana Tuwima – impreza popołudniowa dla rodziców połączona z popisami umiejętności dzieci oraz prezentacją osiągnięć laureatów konkursów w ramach Drzwi Otwartych
w SP-3
 
uczniowie SP3 i ich rodzice oraz dzieci z przedszkola   B. Drewniak10.04.13
Tuwim – dzieciom – impreza integracyjno-kulturalna Dzieci
z przedszkoli
B. Drewniak Wychowawcy klas I-III realizujący program
„Szkoła przyjazna sześciolatkom”
 10.04.13
„ Nauczyli mnie mnóstwa mądrości”Konkurs wiedzy o literaturze.Uczniowie klas IV- VINaucz. jęz. polskiego
B. Drewniak
 
12.06.13  
„ Słowami w serce, sercem w słowa”
( J. Tuwim „ Praca”) – zajęcia czytelnicze ukierunkowane na korzystanie z różnych źródeł informacji o życiu i twórczości autora „ Kwiatów polskich” dostępnych
w bibliotece szkolnej oraz ICIM.
 
Uczniowie klas IV- VINaucz. jęz. polskiego
bibliotekarz, opiekun ICIM
13.-17.05.13   

   

Zmieniony ( 03.09.2013. )
 
Sondy
RODZICE
Ważne informacje
Zapisy do klasy pierwszej
Nauczanie na odległość
Rada Rodziców
Szkoła przyjazna rodzinie
Informacje dla ósmoklasistów
Egzamin ósmoklasisty
Oferta szkół średnich
Kadra SP 3
Dokumenty szkolne
Fundusz stypendialny
Bezpieczeństwo w sieci
RODO
Kontakt