Menu główne
Start
Aktualności
Gazetka szkolna
Kalendarz roku szkolnego
Egzamin ósmoklasisty
Oferta szkół średnich
Wydarzenia szkolne
O naszej szkole
Dokumenty szkolne
Wykaz podręczników
Plan lekcji
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica szkolna
Biblioteka szkolna
Gabinet logopedy
Klub Europejski
Programy-projekty-akcje
Projekty unijne
Projekt edukacyjny "Dzieci polskie..."
Projekt Pokłady Kultury
Sport w szkole
Szkoła Promująca Zdrowie
Oddziały szpitalne
SKO
Sześciolatek w szkole
Uczeń z klasą
Foto-galeria
Petycje
RODO
Szukaj
Nauczanie na odległość
Galeria Trójki
Pasowanie na czytelnika
Majowe święta
Dzień Strażaka
100-lecie Powstań Śląskich
100-lecie Urodzin Jana Pawła II
Akcja Kartka dla medyka
Wirtualny Festiwal Czytania 2020
Ważne informacje PDF Drukuj Email
Wpisał: Asia   
18.05.2017.
Image
 
 
 

_____________________

 

 
 
________________________
 
 
HARMONOGRAM KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH
28 maja 2020r.

Szanowni Rodzice!

Przedstawiam poniżej harmonogram konsultacji dla uczniów klas 4-8 z wybranych przedmiotów nauczania. Konsultacje są dobrowolne i służą ewentualnej poprawie oceny proponowanej uczniowi przez nauczyciela.Odbywać się będą w pełnym reżimie sanitarnym zawartym w procedurach szkolnych na czas pandemii. Na udział dziecka w konsultacjach musicie Państwo wyrazić zgodę poprzez podpisanie oświadczenia, które można pobrać poniżej. Można również pobrać druk oświadczenia w sekretariacie szkoły.

Chęć udziału w konsultacjach należy zgłosić dzień wcześniej nauczycielowi danego przedmiotu w ustalonej dotychczas formie komunikacji.
Pragnę Państwa poinformować również, że dzień 12 czerwca będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych zgodnie z ustalonym we wrześniu kalendarzem roku szkolnego.

Kolejnymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-7 będą dni: 16,17,18 czerwca. W tych dniach odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty. 

Od dnia 22 czerwca w bibliotece szkolnej odbierane będą od Państwa podręczniki szkolne. Sposób przekazywania podręczników i harmonogram dla poszczególnych klas przekaże pani bibliotekarka. W załączniku przesyłam Państwu również godziny dyżurów w bibliotece szkolnej od 1 czerwca oraz procedury bezpieczeństwa sanitarnego podczas korzystania z biblioteki.

Pozdrawiam Państwa i dziękuję za współpracę.

Urszula Pelc - dyrektor szkoły

 

Harmonogram konsultacji przedmiotowych

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Zasady obowiązujące w bibliotece szkolnej podczas epidemii

 _____________________
 
 
   
 
OŚRODEK OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Z początkiem kwietnia Ministerstwo Zdrowia uruchomiło nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży polegający na trzypoziomowym systemie opieki. Pierwszy z nich przewiduje pomoc Ośrodków Środowiskowych Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w których porad i pomocy udzielają zatrudnieni tam psychologowie, psychoterapeuci oraz terapeuci środowiskowi. To właśnie na ten model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży środki z ministerstwa pozyskała Przychodnia Lekarska Szombierki. Warto podkreślić, że bytomska placówka będzie realizować rządowy program jako jedyna w naszym mieście, a wszystkie porady będą udzielanie bezpłatnie.

Ośrodek Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży znajduje się na terenie Przychodni Lekarskiej Szombierki przy ul. Orzegowskiej 52a w Bytomiu-Szombierkach. Osoby potrzebujące pomocy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerami: 32 281 97 94, 32 810 11 76 oraz 32 810 11 75 lub mailowo: przychodniaszombierkikontakt@interia.pl lub biuro@przychodniaszombierki.pl

 

_________________________

 

INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Zasady przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty oraz harmonogram rekrutacji
do szkół ponadpodstawowych znajdziecie w zakładce Informacje dla ósmoklasistów

http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/grafiki/aktual_4.jpg

  

__________________________  

 
 
  
W zakładce "Nauczanie na odległość" systematycznie informujemy o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji nauki. Lista przedmiotów dostępna jest w menu głównym po lewej stronie na dole po kliknięciu w "Nauczanie na odległość"
online  
 
_________________
  
  
Konsultacje z rodzicami podczas nauczania na odległość
od 25 marca 2020r.

Czas kontaktu i konsultacji nauczycieli z Państwem i uczniami przedstawia harmonogram -plan, który otrzymaliście Państwo od wychowawców, został on również umieszczony na stronie internetowej szkoły. W tym czasie nauczyciele są do Państwa dyspozycji oraz zdalnie nauczają.
Dodatkowo:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – od 12.00 do 13.00
Nauczyciele uczący w klasach 4-8:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – od 13.00 do 14.00
  
  
________________
  
KOMUNIKAT
Od poniedziałku 16.03.2020r. szkoła jest zamknięta. W pilnych sprawach proszę kontaktować się
telefonicznie pod nr (32) 281-09-33 lub na adres e-mail bytomsp3@op.pl

zawieszenie zajęć
  
W związku z ogłoszeniem przez Premiera Rządu informacji o kwarantannie szkół
od dnia 12 do 25 marca wszystkie placówki oświatowe będą zamknięte.
   
W czwartek i piątek, 12-13 marca, szkoła zapewnia opiekę tylko tym dzieciom,
którym rodzice nie zorganizują opieki na te dwa dni.
  
Obiady w szkole będą wstrzymane.
   
Rodzicu,

- ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.
W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
- jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
 
    
_____________________ 
   
 
WYKAZ INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY
Informacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu
   ul. Rostka 16  t el. 32 2819405

- Centrum Interwencji Kryzysowej
  Bytom ul. Wrocławska 46  tel.32 4388950, 533302078

- Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
   Bytom ul. Tarnogórska 3   tel. 32 3890075

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
   Bytom ul. Strzelców Bytomskich 16  tel. 32 3886700

- Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich
   Bytom ul. Piekarska 1  tel. 32 3966929

- Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży -  116 111

 
_________________
   
 
 
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3  w BYTOMIU
OGŁASZA ZAPISY DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ 
NA ROK SZKOLNY  2020/2021
   
Rekrutacja uczniów - od 9 marca do 8 maja 2020r.
Rekrutacja uzupełniająca - od 10 do 30 czerwca 2020r.


Zgłoszenia lub wnioski dotyczące zapisu dzieci do szkoły
będą przyjmowane...
 
Więcej informacji w zakładce "Zapisy do klasy pierwszej".
 
 
__________________
     
      

OBIADY w STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

Termin płatności za obiady będzie podany do wiadomości
po powrocie uczniów do szkoły. Prosimy o nie wpłacanie
pieniędzy na indywidualne konta uczniów.

Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłaszać do godz. 7.30
pod nr. tel. 032/281-09-33 lub osobiście w świetlicy szkolnej
lub sekretariacie szkoły 

Image

 

 ____________________

  

INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu
informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXI/304/19
z dnia 25 listopada 2019r. Rady Miejskiej w Bytomiu
od dnia 01 września 2020r.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bytomiu
będzie funkcjonowała w nowej lokalizacji
tj. przy Placu Klasztornym 2.

____________________

  
  
pismo
  
Szanowni Państwo, w załączeniu zamieszczam uchwałę nr XXI/302/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy pl. Klasztornym 2. Informuję, że treść uchwały  dostępna jest również na stronie Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Pozdrawiam serdecznie,
Urszula Pelc.
   
  
 
___________________
  

  
PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO 
  
W naszej szkole działa „Placówka wsparcia dziennego”, która powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zatytułowanego „Bytomskie centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy”. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 15.00-18.00; oraz w środy w godzinach 16.00-19.00.
 

_______________________    

 
 
    
 
Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej
Państwowej Straży Pożarnej "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa".
Więcej informacji na temat kampanii znajdziemy na stronie Komendy Głównej
Straży Pożarnej.
   

  

  

 
 
 
   
   
Zmieniony ( 03.06.2020. )
 
Sondy
RODZICE
Ważne informacje
Zapisy do klasy pierwszej
Nauczanie na odległość
Rada Rodziców
Szkoła przyjazna rodzinie
Informacje dla ósmoklasistów
Egzamin ósmoklasisty
Oferta szkół średnich
Kadra SP 3
Dokumenty szkolne
Fundusz stypendialny
Bezpieczeństwo w sieci
RODO
Kontakt