Menu główne
Start
Aktualności
Gazetka szkolna
Wydarzenia szkolne
O naszej szkole
Dokumenty szkolne
Wykaz podręczników
Plan lekcji
Świetlica szkolna
Biblioteka szkolna
Gabinet logopedy
Klub Europejski
Programy-projekty-akcje
Projekty unijne
Projekt Pokłady Kultury
Sport w szkole
Szkoła Promująca Zdrowie
Oddziały szpitalne
SKO
Sześciolatek w szkole
Uczeń z klasą
Foto-galeria
Galeria Trójki
Petycje
RODO
Szukaj
Nauczanie na odległość PDF Drukuj Email
Wpisał: Asia   
23.03.2020.
Image
 
ZAPRASZAMY DO NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ
 
 
W tej zakładce systematycznie informujemy o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji nauki, a także o projektach i akcjach realizowanych w naszej szkole zdalnie. Lista przedmiotów dostępna jest w menu głównym po lewej stronie na dole po kliknięciu w "Nauczanie na odległość". Zajęcia na odległość prowadzi również świetlica szkolna i biblioteka szkolna.
 
http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/grafiki/aktualno%B6ci_1.jpg
 http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/grafiki/aktual_9.jpg
 http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/grafiki/aktual_8.jpg
     
          
   http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/grafiki/aktual_4.jpg  http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/grafiki/aktual93.jpg      
          
 
   
__________________
 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH
28 maja 2020r.

Szanowni Rodzice!

Przedstawiam poniżej harmonogram konsultacji dla uczniów klas 4-8 z wybranych przedmiotów nauczania. Konsultacje są dobrowolne i służą ewentualnej poprawie oceny proponowanej uczniowi przez nauczyciela.Odbywać się będą w pełnym reżimie sanitarnym zawartym w procedurach szkolnych na czas pandemii. Na udział dziecka w konsultacjach musicie Państwo wyrazić zgodę poprzez podpisanie oświadczenia, które można pobrać poniżej. Można również pobrać druk oświadczenia w sekretariacie szkoły.

Chęć udziału w konsultacjach należy zgłosić dzień wcześniej nauczycielowi danego przedmiotu w ustalonej dotychczas formie komunikacji.
Pragnę Państwa poinformować również, że dzień 12 czerwca będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych zgodnie z ustalonym we wrześniu kalendarzem roku szkolnego.

Kolejnymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-7 będą dni: 16,17,18 czerwca. W tych dniach odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty. 

Od dnia 22 czerwca w bibliotece szkolnej odbierane będą od Państwa podręczniki szkolne. Sposób przekazywania podręczników i harmonogram dla poszczególnych klas przekaże pani bibliotekarka. W załączniku przesyłam Państwu również godziny dyżurów w bibliotece szkolnej od 1 czerwca oraz procedury bezpieczeństwa sanitarnego podczas korzystania z biblioteki.

Pozdrawiam Państwa i dziękuję za współpracę.

Urszula Pelc - dyrektor szkoły

 

Harmonogram konsultacji przedmiotowych

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Zasady obowiązujące w bibliotece szkolnej podczas epidemii

 _____________________

     

 
 
 
Konsultacje z rodzicami w czasie nauczania na odległość
od 25 marca 2020r.

Czas kontaktu i konsultacji nauczycieli z Państwem i uczniami przedstawia harmonogram - plan, który otrzymaliście Państwo od wychowawców, został on również umieszczony na stronie internetowej szkoły. W tym czasie nauczyciele są do Państwa dyspozycji oraz zdalnie nauczają.
Dodatkowo:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – od 12.00 do 13.00
Nauczyciele uczący w klasach 4-8:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – od 13.00 do 14.00
 
  
 
 
 

   
   
Zmieniony ( 25.06.2020. )
 
Sondy
RODZICE
Ważne informacje
Zapisy do klasy pierwszej
Rada Rodziców
Szkoła przyjazna rodzinie
Kadra SP 3
Dokumenty szkolne
Fundusz stypendialny
Bezpieczeństwo w sieci
RODO
Kontakt