Menu główne
Start
Aktualności
Gazetka szkolna
Kalendarz roku szkolnego
Egzamin ósmoklasisty
Oferta szkół średnich
Wydarzenia szkolne
O naszej szkole
Dokumenty szkolne
Wykaz podręczników
Plan lekcji
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica szkolna
Biblioteka szkolna
Gabinet logopedy
Klub Europejski
Programy-projekty-akcje
Projekty unijne
Projekt edukacyjny "Dzieci polskie..."
Projekt Pokłady Kultury
Sport w szkole
Szkoła Promująca Zdrowie
Oddziały szpitalne
SKO
Sześciolatek w szkole
Uczeń z klasą
Foto-galeria
Petycje
RODO
Szukaj
Nauczanie na odległość
Galeria Trójki
Pasowanie na czytelnika
Majowe święta
Dzień Strażaka
100-lecie Powstań Śląskich
100-lecie Urodzin Jana Pawła II
Akcja Kartka dla medyka
Wirtualny Festiwal Czytania 2020
Język angielski PDF Drukuj Email
Wpisał: Asia   
23.03.2020.
Image
 
 
Nauczanie na odległość
 
Nauczyciel pani Magdalena Czerny
 
 
21.05.2020r.
 
Prezentacja działań klasy 4a :)
 
Temat: My favourite bird
 
Uczniowie klasy 4 a przedstawiają galerię swoich ulubionych ptaków
 
http://www.sp3.bytom.pl/images/2019_2020_2/prezent4a.jpg
 
 
 

25.03.2020r.

 Klasa 6c, 6d

Temat: Present Continuous - powtórzenie.
Przypomnienie o budowie czasu Present Continuous. Trzy rodzaje zdań. Przypomnienie czasownika „być”.

Link do zasobów i zadań zamieszczonych na portalu padlet.com dostępny jest bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego

 

26.03.2020r.

 Klasa 4a

Temat: Test yourself- podsumowanie rozdziału 5
Praca z zeszycie ćwiczeń str. 64, 65, ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Klasa: 5b, 5d

Temat: Czas Present Continuous-utrwalenie
Link do filmiku Youtube

www.youtube.com/watch?v=FfvTWHvVaDk

Zadanie 1

www.ang.pl/cwiczenia/884/present-continuous-budowa

 Notatka przygotowana przez nauczyciela

 

27.03.2020r.

Klasa 6c, 6d

Temat: Czas Present Simple – wyrażania opinii.

 Dziś pracujemy nad podstawowymi zasadami użycia czasu Present Simple, np. uzycie wyrażeń typu „I don’t believe, I think, I hope”.

 1. Zapiszcie sobie w zeszycie dzisiejszy temat.
2. Otwórzcie ćwiczenia na stronie 60 (6C).
Znajduje się tam tekst w ćw.
1. Proszę go przeczytać i wybrać właściwą odpowiedź w każdym punkcie.
W zeszycie proszę wpisać odpowiedzi bym mogła je sprawdzić:
3. W zadaniu 2 należy po przeczytaniu zdań wstawić wyrażenia w ramki.

Wpiszcie odpowiedzi do zeszytu do sprawdzenia.

 4. Na koniec, w zadaniu 3, układamy zdania w odpowiedniej kolejności by powstał dialog. Proszę wpisać do zeszytu literki w takiej kolejności jak wg was powinien wyglądać ten dialog.

PS. Czy ktoś nie ma zeszytu ćwiczeń w domu? Proszę o informację.

 

31.03.2020r.

Klasa 4a

Temat: Zegar, określanie godzin.

Witam,
Dziś zajmujemy się tematem liczebników oraz określania godzin. Zaczynamy od powtórzenia nazw liczebników.
Link do filmu:

www.youtube.com/watch?v=y5Q8yH7yDlY

Film dla przypomnienia w jaki sposób określamy, która jest godzina.

www.youtube.com/watch?v=Z66KvqInI5A

 Załączam zadanie, proszę o wykonanie do wtorku 1 kwietnia.

Pamiętamy o słowach takich jak:

o’clock –punktualnie

half past- gdy jest pół godziny po

quarter- gdy mamy kwadrans

past- gdy wskazówka spada

to- gdy wskazówka idzie do góry

 

Klasa 5b, 5d

Temat: London’s Eye. Klub Odkrywców.

Dziś wybierzemy się na wycieczkę do Londynu i wspólnie obejrzymy panoramę miasta korzystając z London Eye -czyli platformy widokowej. W podręczniku na stronie 104 możemy obejrzeć jak wygląda ta platforma oraz posłuchać nagrania. (w załączeniu). Proszę z ć do słowniczka tuz obok tekstu.

Następnie przejdziemy do ćwiczeń, strona 102 i wykonamy
zadanie 1 (krzyżówka) oraz 2 i 3. Ćwiczenie przypomina liczebniki i ich prawidłowy zapis.

Dla chętnych polecam ćwiczenia 1,3 str. 103.

 

01.04.2020r.

Drodzy uczniowie i rodzice! Zadania, materiały i zasoby do nauki języka angielskiego będą przesyłane na MobiDziennik. Utrzymujemy dotychczasową formę komunikacji.

_____________________________________________________________

 
Nauczyciel pani  Sandra Cieśla

25.03.2020r.

Klasy 8a i 8c

Temat: Zaimki względne – ćwiczenia utrwalające.
W załączniku materiały i zadania:

Zadanie – 25.03.2020r. termin wykonania – do 1.04.2020 (środa)

1. Circle the correct option. Zakreśl odpowiednie wyrazy.

1 Do you know the girl who / that / whose mum is a TV presenter?
2 I’ll show you the game what / which / where I bought yesterday.
3 Can you tell me the name of the student who / what / whose lives upstairs?
4 We went to a restaurant that / where / what was completely empty.
5 This is the house that / what / where we lived when I was small.


2. Read the text. Fill gaps 1–4. Circle the correct option (a, b or c).
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1–4 (a, b lub c).

A CARAVAN HOLIDAY
Last summer we went on holiday to Italy, only this time we decided to go by caravan. My mum borrowed a caravan from a friend (1) lives near us. The caravan was really big and it had a special roof (2) opened up to make more space for extra beds. Driving with the caravan was quite slow, but in the end we found a caravan park (3) it was quiet and not too expensive. Anyway, we had a great time, and I met a girl (4) parents also had a caravan. In fact, they are from a town near
where we live.
1 a whose           b which            c who
2 a which             b what             c where
3 a what               b where          c that
4 a whose           b what              c that
3. Circle the correct option. Zakreśl odpowiednie wyrazy.

1 I packed my suitcase very careful / carefully / caring.
2 The tour guide was walking much too fast / faster / fastest.
3 They organised the excursion very good / better / well.
4 The bus to the beach was really slowly / slower / slow.
5 They asked polite / politely / politest for some information.

 

01.04.2020r.

Drodzy uczniowie i rodzice! Zadania, materiały i zasoby do nauki języka angielskiego przesyłane są na MobiDziennik w dniu lekcji. Utrzymujemy dotychczasową formę komunikacji.

 ______________________________________________________________
 
 
Nauczyciel pani Magdalena Kostkowska
 
25.03.2020r.
 
Klasa 7b 
Temat: Day in the life. Obowiązki domowe. Powtórzenie present simple. Źródła: podręcznik, odnośniki do lekcji online (youtube), materiały przygotowane przez nauczyciela. Zakres materiału: słownictwo: obowiązki domowe. Gramatyka: czas present simple-czas teraźniejszy prosty.
 

26.03.2020r.

Klasa 5c

Temat: St. Patrick's Day. Historia Dnia Świętego Patryka.
materiały przygotowane przez nauczyciela na podstawie wydawnictwa Nowa Era, film o Dniu Świętego Patryka - YOUTUBE. Do wykonania zadanie 3. Termin odesłania do 31.03.2020

 

27.03.2020

Klasa 7b

Temat: Day in the life. Słownictwo.
źródło: materiały przygotowane przez nauczyciela na podstawie podręcznika Teens Explorer 7 (str.63) wydawnictwa Nowa Era. Do wykonanie zadanie w formie dłuższej wypowiedzi pisemnej. Termin odesłania 04.03.2020
 

Klasa 6a

Temat: St. Patrick's Day. Historia Dnia Świętego Patryka.
źródło: materiały przygotowane przez nauczyciela na podstawie wydawnictwa Nowa Era, film o Dniu Świętego Patryka - YOUTUBE. Do wykonania zadanie 3. Termin odesłania do 30.03.2020 

 

30.03.2020r.

Klasa 6a

Temat: Possessive pronouns. Zaimki dzierżawcze.

Źródła: Podręcznik Junior Explorer 6, film z Youtube wprowadzający w temat lekcji

www.youtube.com/watch?v=QRkKuTMO3cU

słownik online:

pl.bab.la/slownik/angielski-polski/

Ćwiczenia oparte na nauce słówek związanych z higieną oraz z rozpoznawaniem zaimków i przymiotników dzierżawczych.

Zadanie domowe: W podanym tekście zakreśl odpowiednią formę (zaimek lub przymiotnik dzierżawczy).

 

31.03.2020r.

Kasa 5c

Temat: School uniform – Mundurek szkolny. Stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków.

Źródła: Podręcznik Junior Explorer 5 (str.50), filmik wprowadzający do lekcji www.youtube.com/watch?v=BoRRRLDLJOw

słownik online  pl.bab.la/slownik/angielski-polski/

Zadanie domowe (zad nr 5) do oddania do 02.04.2020

 

01.04.2020r.

Klasa 7b

Temat: Wyrażanie przyszłości „will” i „going to”- ćwiczenia gramatyczne.

Źródła: podręcznik, materiały przygotowane przez nauczyciela, film wprowadzający do tematu lekcji

www.youtube.com/watch?v=CI0Kr4e4vzI

2 ćwiczenia do odesłania nauczycielowi 03.04.2020

 

 02.04.2020r.

Drodzy uczniowie i rodzice! Zadania, materiały i zasoby do nauki języka angielskiego znajdziecie na stronach Nowej Ery, Pearsona (edysk, epanel), serwisie Youtube, a sposobem komunikacji pozostaje dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam,

Magdalena Kostkowska

 

_______________________________________________________________

 
 
Nauczyciel - pani Aleksandra Podszywałow
 
25.03.2020r.

Klasa 8B

Temat: Rozumienie tekstów pisanych i znajomość funkcji językowych. Treść: Ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych- dobieranie właściwego tekstu do osoby (czytanie ze zrozumieniem) oraz dobieranie właściwej reakcji do słuchanych wypowiedzi (funkcje językowe).
Link: https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200316%20SP_Dzien%201.pdf
 

26.03.2020

Klasa 4B-T

Temat: Plurals. Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników w języku angielskim,
Treść: Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników w języku angielskim, ćwiczenia leksykalno- gramatyczne.
Materiał: podręcznik i zeszyt ćwiczeń wydawnictwa Nowa Era, materiały przygotowane przez nauczyciela.

Klasa 7C-T

Temat: Home Sweet Home. Nie ma jak w domu.
Treść: Nazwy mebli w języku angielskim. Powtórzenie i utrwalenie konstrukcji "there is/there are".
Materiał: link do prezentacji na portalu YouTube, materiały przygotowane przez nauczyciela.

 

27.03.2020 

Klasa 6B

Temat: Packing for a trip. Pakowanie się na wycieczkę.

Treść: Poznanie słownictwa związanego z higieną osobistą, ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, w tym poznanie strategii egzaminacyjnych. 

Materiał: podręcznik i zeszyt ćwiczeń Junior Explorer 6 (wydawnictwo Nowa Era)- ćw. 1, 2, 3 na str. 50.

Zadanie: ćw. 1, 2, 4 na str. 38 w zeszycie ćwiczeń na ocenę. Termin odsyłania zadania: 30.03. 2020 r.

 

30.03.2020r.

Klasa 6B

 Temat: Possessive adjectives and pronouns.  Przymiotniki i zaimki dzierżawcze.

Materiał: podręcznik Junior Explorer 6- str. 51, zeszyt ćwiczeń- str. 39, materiały przygotowane przez nauczyciela, zadania na platformie LearningApps:  learningapps.org/2563417 i ćwiczenie pod linkiem: www.ang.pl/cwiczenia/3011/zaimki-dzierzawcze

Termin odsyłania zadań: 02.04.2020 r. 

 

31.03.2020r.

Klasa 7C

Temat: Home Sweet Home- revision. Utrwalenie słownictwa.

Materiał: podręcznik Junior Explorer 7, materiały przygotowane przez nauczyciela, zadanie na platformie Learning Apps:

learningapps.org/2795233

 

Klasa 4B

Temat: Revision. Powtórzenie wiadomości. 

Materiał: zeszyt ćwiczeń Junior Explorer 4, str. 40 (ćw. 1-5), zadania na platformie LearningApps: learningapps.org/9542827

Termin odsyłania zadań: 03.04.2020 r.

 

 
 01.04.2020r.

Drodzy uczniowie i rodzice! Zadania, materiały i zasoby do nauki języka angielskiego przesyłane są na MobiDziennik w dniu lekcji. Utrzymujemy dotychczasową formę komunikacji.

 
 
 
 
 
 
 
Zmieniony ( 23.05.2020. )
 
Sondy
RODZICE
Ważne informacje
Zapisy do klasy pierwszej
Nauczanie na odległość
Rada Rodziców
Szkoła przyjazna rodzinie
Informacje dla ósmoklasistów
Egzamin ósmoklasisty
Oferta szkół średnich
Kadra SP 3
Dokumenty szkolne
Fundusz stypendialny
Bezpieczeństwo w sieci
RODO
Kontakt