Menu główne
Start
Aktualności
Gazetka szkolna
Kalendarz roku szkolnego
Egzamin ósmoklasisty
Oferta szkół średnich
Wydarzenia szkolne
O naszej szkole
Dokumenty szkolne
Wykaz podręczników
Plan lekcji
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica szkolna
Biblioteka szkolna
Gabinet logopedy
Klub Europejski
Programy-projekty-akcje
Projekty unijne
Projekt edukacyjny "Dzieci polskie..."
Projekt Pokłady Kultury
Sport w szkole
Szkoła Promująca Zdrowie
Oddziały szpitalne
SKO
Sześciolatek w szkole
Uczeń z klasą
Foto-galeria
Petycje
RODO
Szukaj
Nauczanie na odległość
Galeria Trójki
Pasowanie na czytelnika
Majowe święta
Dzień Strażaka
100-lecie Powstań Śląskich
100-lecie Urodzin Jana Pawła II
Akcja Kartka dla medyka
Wirtualny Festiwal Czytania 2020
Fizyka PDF Drukuj Email
Wpisał: Asia   
23.03.2020.

Image

 Nauczanie na odległość

 Nauczyciel pani Irena Krajewska-Suchanek

25.03.2020r.

Klasa 8a i 8b

Temat: Podsumowanie wiadomości - Drgania i fale.

Do tej pory do rozwiązania były następujące zadania z podręcznika: 
- zad. 1 i zad. 2 strona 200
- test nr 1 ze strony 204.
Dotyczą one materiału przerobionego w szkole, jest to powtórzenie wiadomości.
Dziękuję uczniom, którzy przysłali zadania rozwiązane i zachęcam pozostałych do ich przesłania do końca tygodnia. Będą one oczywiście ocenione. W razie problemów proszę o informację. Dzisiaj w ramach lekcji fizyki proszę o obejrzenie filmu z serii "Fizyka od podstaw - drgania i fale".  Pozdrawiam wszystkich i życzę wytrwałości.
 

26.03.2020r.

Klasa 7a i 7b

Temat: Pierwsza zasada dynamiki Newtona - powtórzenie wiadomości.

Do tej pory na podstawie wiadomości przekazanych na lekcji były do rozwiązania zadania z podręcznika:
- zadanie nr 1 i nr 2 ze strony 172
- odpowiedzi na pytania:
1. Jaką siłę nazywamy siłą wypadkową?
2. Dlaczego w czasie hamowania autobusu twoje ciało porusza się do przodu?

Bardzo dziękuję uczniom, którzy przysłali już zadania rozwiązane i zachęcam do tego 
pozostałych. Jeżeli macie trudności proszę o kontakt. Rozwiązanie zadania powinno być wysłane do końca tygodnia, ponieważ będą oceniane. Życzę wytrwałości. Pozdrawiam wszystkich. Irena Suchanek
 
 

Klasy 8a, 8b 

Dotyczy lekcji w dniach: 02.04.2020 – 08.04.2010
 
Przesyłam wam notatkę z lekcji. Jest to tzw. wymagane minimum wiedzy na ten temat. Dlatego proponuję przepisanie jej do zeszytu. Załączam wykaz proponowanych zadań do rozwiązania i od razu odpowiedzi do nich.  Jak zawsze drodzy uczniowie twierdzę, że zadania rozwiązujemy dlatego żeby sprawdzić czy temat lekcji jest zrozumiały. Macie cały tydzień na realizację tego tematu.
 Temat lekcji fizyki: Światło i jego właściwości.
    1. Źródła światła – każde ciało, które wysyła promieniowanie widzialne, dzielą się na sztuczne (żarówka, laser) i naturalne (Słońce, gwiazdy).
    2. Światło to fala elektromagnetyczna o długości 380 nm do 780 nm, jako fala elektromagnetyczna przenosi energię.
    3. Wąska wiązka światła to promień świetlny. Są trzy rodzaje wiązek światła: zbieżna, równoległa i rozbieżna.
    4. Ośrodek, w którym światło się rozchodzi to ośrodek optyczny. Rozróżniamy ośrodki optycznie jednorodne i optycznie niejednorodne.

Żeby sprawdzić zrozumienie tematu, proszę o rozwiązanie zadań
z podręcznika: zadanie nr 1 i 2 strona 217 oraz zadania 3 i 4 strona 218.
Tylko proszę żeby najpierw spróbować samodzielnie rozwiązać te zadania, a potem sobie sprawdzić odpowiedzi.

Rozwiązania do zadań
V. Optyka
21. Światło i jego właściwości
s. 217–218
1. I – D II – A III – F IV – B V – E
2. naturalne źródło światła: A, B sztuczne źródło światła: C
3. C, D, E
4. odbijanie: A, B świecenie: C


Klasa 8c

Dotyczy lekcji w dniach: 02.04.2020 – 08.04.2010
 
Przesyłam wam notatkę z lekcji. Jest to tzw. wymagane minimum wiedzy na ten temat. Dlatego proponuję przepisanie jej do zeszytu. Macie cały tydzień na realizację tego tematu. Żeby sprawdzić, czy temat lekcji jest zrozumiały dodatkowo do wypełnienia karta pracy.
 Temat lekcji fizyki: Światło i jego właściwości.
    1. Źródła światła – każde ciało, które wysyła promieniowanie widzialne, dzielą się na sztuczne (żarówka, laser) i naturalne (Słońce, gwiazdy).
    2. Światło to fala elektromagnetyczna o długości 380 nm do 780 nm, jako fala elektromagnetyczna przenosi energię.
    3. Wąska wiązka światła to promień świetlny. Są trzy rodzaje wiązek światła: zbieżna, równoległa i rozbieżna.
    4. Ośrodek, w którym światło się rozchodzi to ośrodek optyczny. Rozróżniamy ośrodki optycznie jednorodne i optycznie niejednorodne.
Dodatkowo do uzupełnienia karta pracy:

    1. Ciało, które wysyła promieniowanie widzialne to ......
    2. Naturalne źródło światła to ......
    3. Fala elektromagnetyczna o długości 380 nm do 780 nm to .........
    4. Światło rozchodzi się w ośrodku, który nazywamy ........

Wstaw właściwe wyrazy:  ośrodek optyczny, światło, żarówka, Słońce, źródło światła

 


Klasy: 7 a i 7 b

Dotyczy lekcji w dniach: 01.04.2020 – 08.04.2010

 
Przesyłam wam notatkę z lekcji. Jest to tzw. wymagane minimum wiedzy na ten temat. Dlatego proponuję przepisanie jej do zeszytu. Macie cały tydzień na realizację tego tematu. 
Temat: Druga zasada dynamiki Newtona.
    1. Jeżeli na ciało działają siły, które się nie równoważą (wypadkowa sił działających na ciało jest różna od zera), to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyśpieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły
i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.
    2. Kierunek i zwrot przyśpieszenia jest zgodny z kierunkiem i zwrotem siły wypadkowej. Jeżeli siła działa na ciało zgodnie z kierunkiem i zwrotem wektora prędkości, to porusza się ono ruchem przyśpieszonym (rozpędza się). Jeżeli siła działa przeciwnie do zwrotu wektora prędkości to ciało porusza się ruchem opóźnionym (hamuje). 
    3. Wartość siły wypadkowej, która ciału o masie 1 kg nadaje przyśpieszenie 1 m/s2   to jeden niuton – 1 N.
W ramach sprawdzenia zrozumienia powyższego tematu proponuję rozwiązanie zadań z podręcznika. Niektóre klasy rozwiązywały już zadania nr 1   i 2. Teraz wszystkich uczniów proszę o podjęcie tej próby. I proponuję rozwiązać zadania 1,2,3,i 4 ze strony 172, a dla dociekliwych zadanie nr 5 ze strony 173.
Tym razem odpowiedzi do zadań w załączeniu.
25. Druga zasada dynamiki Newtona
s. 172–173
1. D (działa na nie siła o największej wartości)
2. A (ciało o najmniejszej masie)
3. przyspieszenie (opóźnienie):   𝑎=Δ𝑣 : Δ𝑡,
siła oporu (druga zasada dynamiki):  𝐹=𝑚∙ 𝑎=  𝑚 ∙ ( Δ𝑣 : Δ𝑡) = 0,6 kg ∙ (1,5 m/s : 12 s) =0,075 N
4. a) druga zasada dynamiki: 𝑎= 𝐹 : 𝑚=240 N : 0,4 kg= 600 m/s2
b) ruch jednostajnie przyspieszony: 𝑣=𝑎 ∙ Δ𝑡=600 m/s 2  ∙ 0,05 s =  = 30 m/s
5. Dla motorówki z rysunku A zapisujemy drugą zasadę dynamiki: 𝐹−𝐹o= 𝑚 ∙ 𝑎, zatem masa motorówki:  𝑚=  (𝐹−𝐹o) : 𝑎 =
=( 1000 N−200 N) : 2 m/s2 =400 kg. Na podstawie drugiej zasady dynamiki obliczamy z rysunku przyspieszenie motorówki: B:
𝑎1 =( 𝐹−𝐹o) : 𝑚= (1200 N−600 N) : 400 kg=1,5m/s2    
Przypominam, że znak dzielenia  „ : „  zastępuje tu kreskę ułamkową.

 

02.04.2020r.

Drodzy uczniowie i rodzice! Wszystkie zadania, materiały i zasoby do nauki fizyki przesyłam Wam przez dziennik elektroniczny w dniu lekcji.

 

 

Zmieniony ( 03.04.2020. )
 
Sondy
RODZICE
Ważne informacje
Zapisy do klasy pierwszej
Nauczanie na odległość
Rada Rodziców
Szkoła przyjazna rodzinie
Informacje dla ósmoklasistów
Egzamin ósmoklasisty
Oferta szkół średnich
Kadra SP 3
Dokumenty szkolne
Fundusz stypendialny
Bezpieczeństwo w sieci
RODO
Kontakt