Menu główne
Start
Aktualności
Kalendarz roku szkolnego
Egzamin gimnazjalny
Egzamin ósmoklasisty
Wydarzenia szkolne
O naszej szkole
Dokumenty szkolne
Wykaz podręczników
Plan lekcji
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Gabinet logopedy
Biblioteka szkolna
Klub Europejski
Programy-projekty-akcje
Projekty unijne
Projekt edukacyjny "Dzieci polskie..."
Sport w szkole
Szkoła Promująca Zdrowie
Oddziały szpitalne
SKO
Sześciolatek w szkole
Uczeń z klasą
Galeria sukcesów
Foto-galeria
Petycje
Szukaj
Charakterystyka szkoły PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
03.03.2007.

Image

    

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 3 W BYTOMIU

         

      
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego mieści się
w budynku z II połowy XIX wieku zlokalizowanym w centrum Bytomia.
Szkoła wyposażona jest w monitoring, na który składa się dziesięć
kamer umieszczonych wewnątrz budynku i dwie kamery zewnętrzne
umieszczone przy wejściach.
  
 
  
W roku 2005 szkoła otrzymała miano „Szkoła z klasą”. Placówka posiada także
inne certyfikaty. Są to między innymi „ Szkoła bez przemocy”, „Szkoła w ruchu”,
„Szkoła przyjazna dla sześciolatka”, „ Aktywna Edukacja”.
Od 1 września 2017 szkoła stała się ośmioklasową szkołą podstawową, w której
prowadzone są oddziały dotychczasowego Gimnazjum nr 2 przy placu Klasztornym.
Nauczanie prowadzone jest w dwóch budynkach. Obecnie w szkole uczy się 707
uczniów w 37 oddziałach w tym również w klasach gimnazjalnych. Szkoła prowadzi
również 4 oddziały szpitalne dla dzieci hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym
Nr 2 w Bytomiu. Od roku 2010 do szkoły zaczęły uczęszczać dzieci sześcioletnie.
 Biorąc pod uwagę potrzeby uczniów od roku szkolnego 2008/2009 prowadzone są
w szkole klasy terapeutyczne. W bieżącym roku szkolnym jest ich osiem,
począwszy od klasy pierwszej do ósmej.
                                                                                           .
 
  
Zgodnie z mottem programu wychowawczego: „Każdy człowiek ma w sobie
wielkie możliwości, musi je tylko odkryć”, szkoła stwarza szanse rozwoju
uzdolnień dzieci.
Z myślą o nich prowadzone są popołudniowe zajęcia dostosowane
do zainteresowań dzieci. Są to między innymi: Szkolny Klub Europejski,
Uczniowski Klub Sportowy, Dyskusyjny Klub Książki "Co i jak?",  
kółko historyczne, chór szkolny "Wesołe trójki", zespół teatralny „Świetliki”,
kółko redakcyjne  „Echo Trójki” przygotowujące gazetkę szkolną i wiele innych.
                                                                        .
Image 
Występ szkolnego zespołu "Wesołe Trójki" na wojewódzkim festiwalu piosenki
żeglarskiej "Wiosenne Szantowisko" w bytomskim  MDK
   
Szkoła wdraża do kultywowania tradycji rodzinnych, regionalnych i patriotycznych.
SP-3 to kuźnia sportowych talentów. Od wielu lat zajmuje czołowe miejsce 
w rywalizacji o tytuł najbardziej usportowionej szkoły w Bytomiu.
Uczniowie szkoły biorą udział w licznych konkursach. Uzyskali wiele nagród
i wyróżnień w konkursach plastycznych, historycznych, matematycznych
i literackich.
.
Image 
Szkolna reprezentacja podczas Turnieju NBA
.
W bibliotece szkolnej funkcjonuje „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej”,
z którego uczniowie korzystają w wolnym czasie, rozwijając swoje zainteresowania.
Odpowiednia baza dydaktyczna zapewnia realizację podstawy programowej, sale
lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne, komputery, bezpośredni dostęp
do sieci internetowej i wiele pomocy dydaktycznych. W celu wyrównywania szans
edukacyjnych prowadzone są zajęcia logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne,
terapeutyczne i rewalidacyjne. Specjalistycznej pomocy psychologiczno –
pedagogicznej udzielają zatrudnieni w szkole pedagog, psycholog, logopeda
i nauczyciele terapeuci, którzy prowadzą zajęcia między innymi w Sali
Doświadczania Świata i w gabinecie do terapii metodą Biofeedback.
                                                                                                                                  .
Image 
.
Mocną stroną szkoły są działania proekologiczne. Przy szkole założony został
ogród botaniczny. Nasza placówka została laureatką Ogólnopolskiego
Konkursu "Zadrzewiamy Polskę'' organizowanego pod honorowym patronatem
senatu RP.
                  
Przy SP-3 działa świetlica socjoterapeutyczna, zapewniająca w godzinach
popołudniowych opiekę dzieciom wymagającym dodatkowego wsparcia.
Realizowane są w niej autorskie programy profilaktyczne.
  

              
Od 2006 roku uczestniczymy w programie eTwinning – Europejskie Partnerstwo
Szkół, w ramach którego bierzemy udział we wspólnych projektach ze szkołami
z państw Unii Europejskiej.
                  
Nasza szkoła uczestniczyła także w  projektach w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego: "Kapitał w rozumie", "Razem dla bytomskich dzieciaków";
a obecnie uczestniczy w projekcie "Bytomska Akademia Kompetencji" .
Od 2008 roku szkoła prowadziła innowacje pedagogiczne: „Lubię czytać”,
„Moja mała Ojczyzna”, „Mali historycy”, „Bez złości mamy więcej radości”.
Realizujemy także programy ogólnopolskie: „Od grosika do złotówki”, „Klub
Bezpiecznego Puchatka”, „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Trzymaj formę”,
„Otwarte sale gimnastyczne”, „Szkoła bez przemocy”, „Owoce w szkole”,
„Szklanka mleka”, „STOP- 18”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Cała Polska
czyta dzieciom”, „Kabecjanie dają radę”, „Śniadanie daje moc”,
„Nie dla czadu”.
                   
Uczniowie naszej szkoły od roku 2004 co miesiąc współpracują w ramach
„Małego Wolontariatu” z podopiecznymi Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych w Bytomiu działającego przy parafii św. Jacka.
Dużą popularnością cieszą się także spotkania z cyklu „Dzieci – dzieciom”
organizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej, na których nasi uczniowie
prezentują spektakle teatralne.
                
Do tradycji szkoły należy organizowanie uroczystości: „Pasowanie na ucznia”,
„Pasowanie na czytelnika”, „Festiwal czytania”, „Biesiada śląska”, „Spotkania
ze Świętym Mikołajem”, „Spotkania wigilijne”, „Święto patrona szkoły”,
„Dni otwarte”, festyn środowiskowy „Baw się z Trójką”, a także urządzanie
kiermaszy ozdób świątecznych wykonanych przez dzieci. W czasie wolnym
od nauki szkoła zapewnia opiekę podczas ciekawych zajęć na półkoloniach
letnich i zimowych.
.
Image 
Festyn środowiskowy "Baw się z Trójką"

W ramach promocji, szkoła prowadzi  stronę internetową, na której umieszczane
są najciekawsze wydarzenia z życia społeczności szkolnej, osiągnięcia uczniów,
informacje dla rodziców, dokumenty szkoły. Rodzice angażują się w działania
szkoły, współuczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących jej
funkcjonowania. W opinii społeczności lokalnej  szkoła jest przyjazna
i bezpieczna.        
          

      
       
Zmieniony ( 16.09.2018. )
 
Sondy
Mój ulubiony przedmiot to...
 
RODZICE
Ważne informacje
Zapisy do 1 klasy
Akademia Trójki
Rada Rodziców
Reforma edukacji
Egzamin gimnazjalny
Egzamin ósmoklasisty
Kadra SP 3
Dokumenty szkolne
Fundusz stypendialny
Szkoła dla rodziców
Bytomska Akademia Kompetencji
Bezpieczeństwo w sieci
Kontakt