Menu główne
Start
Aktualności
Gazetka szkolna
Kalendarz roku szkolnego
Wydarzenia szkolne
O naszej szkole
Rada Uczniów
Rzecznik praw ucznia
Wolontariat
Dokumenty szkolne
Wykaz podręczników
Plan lekcji
Świetlica szkolna
Biblioteka szkolna
Gabinet logopedy
Klub Europejski
Programy-projekty-akcje
Projekty unijne
Projekt Pokłady Kultury
1981 - Gdy gaśnie pamięć...
Sport w szkole
Szkoła Promująca Zdrowie
Oddziały szpitalne
SKO
Foto-galeria
Galeria Trójki
Petycje
RODO
Szukaj
Laboratoria Przyszłości
Aktywna Tablica
Charakterystyka szkoły PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
03.03.2007.

Image

    

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 3 W BYTOMIU

          
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego mieści się
w budynku z II połowy XIX wieku zlokalizowanym w centrum Bytomia.
Szkoła wyposażona jest w monitoring, na który składa się dziesięć
kamer umieszczonych wewnątrz budynku i dwie kamery zewnętrzne
umieszczone przy wejściach.
  
 
  
W roku 2005 szkoła otrzymała miano „Szkoła z klasą”. Placówka posiada także
inne certyfikaty. Są to między innymi „ Szkoła bez przemocy”, „Szkoła w ruchu”,
„Szkoła przyjazna dla sześciolatka”, „ Aktywna Edukacja”.
Od 1 września 2017 szkoła stała się ośmioklasową szkołą podstawową.
 Obecnie w szkole uczy się prawie 500 uczniów w 25 oddziałach. Szkoła prowadzi
również 4 oddziały szpitalne dla dzieci hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym
Nr 2 w Bytomiu. Od roku 2010 do szkoły zaczęły uczęszczać dzieci sześcioletnie.
 Biorąc pod uwagę potrzeby uczniów od roku szkolnego 2008/2009 prowadzone są
w szkole klasy terapeutyczne. W bieżącym roku szkolnym jest ich osiem,
począwszy od klasy pierwszej do ósmej.
                                                                                           .
 
  
Zgodnie z mottem programu wychowawczego: „Każdy człowiek ma w sobie
wielkie możliwości, musi je tylko odkryć”, szkoła stwarza szanse rozwoju
uzdolnień dzieci.
Z myślą o nich prowadzone są popołudniowe zajęcia dostosowane
do zainteresowań dzieci. Są to między innymi: Szkolny Klub Europejski,
Uczniowski Klub Sportowy "Orlik", Dyskusyjny Klub Książki,  
kółko historyczne, chór szkolny "Wesołe trójki", zespół teatralny „Świetliki”,
kółko redakcyjne „Echo Trójki” przygotowujące gazetkę szkolną i wiele innych.
                                                                        .
Image 
Występ szkolnego zespołu "Wesołe Trójki" na wojewódzkim festiwalu piosenki
żeglarskiej "Wiosenne Szantowisko" w bytomskim  MDK
   
Szkoła wdraża do kultywowania tradycji rodzinnych, regionalnych i patriotycznych.
SP-3 to kuźnia sportowych talentów. Od wielu lat zajmuje czołowe miejsce 
w rywalizacji o tytuł najbardziej usportowionej szkoły w Bytomiu.
Uczniowie szkoły biorą udział w licznych konkursach. Uzyskali wiele nagród
i wyróżnień w konkursach plastycznych, historycznych, matematycznych
i literackich.
.
Image 
Szkolna reprezentacja podczas Turnieju NBA
.
W bibliotece szkolnej funkcjonuje „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej”,
z którego uczniowie korzystają w wolnym czasie, rozwijając swoje zainteresowania.
Odpowiednia baza dydaktyczna zapewnia realizację podstawy programowej, sale
lekcyjne wyposażone są w tablice i ekrany interaktywne, komputery, bezpośredni dostęp
do sieci internetowej i wiele pomocy dydaktycznych. W celu wyrównywania szans
edukacyjnych prowadzone są zajęcia logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne,
terapeutyczne i rewalidacyjne. Specjalistycznej pomocy psychologiczno –
pedagogicznej udzielają zatrudnieni w szkole pedagog, psycholog, logopeda
i nauczyciele terapeuci, którzy prowadzą zajęcia między innymi w Sali
Doświadczania Świata i w gabinecie do terapii metodą Biofeedback.
                                                                                                                                  .
Image 
.
Mocną stroną szkoły są działania proekologiczne. Przy szkole założony został
ogród botaniczny. Nasza placówka została laureatką Ogólnopolskiego
Konkursu "Zadrzewiamy Polskę'' organizowanego pod honorowym patronatem
senatu RP.

  

              
                  
Nasza szkoła uczestniczyła także w  projektach w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego: "Kapitał w rozumie", "Razem dla bytomskich dzieciaków";
 "Bytomska Akademia Kompetencji" - to tylko niektóre z nich .
Od 2008 roku szkoła prowadziła innowacje pedagogiczne: „Lubię czytać”,
„Moja mała Ojczyzna”, „Mali historycy”, „Bez złości mamy więcej radości”.
Realizujemy także programy ogólnopolskie: „Od grosika do złotówki”, „Klub
Bezpiecznego Puchatka”, „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Trzymaj formę”,
„Otwarte sale gimnastyczne”, „Szkoła bez przemocy”, „Owoce w szkole”,
„Szklanka mleka”, „STOP- 18”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Cała Polska
czyta dzieciom”, „Śniadanie daje moc”, „Nie dla czadu”.
                
Do tradycji szkoły należy organizowanie uroczystości: „Pasowanie na ucznia”,
„Pasowanie na czytelnika”, „Festiwal czytania”, „Biesiada śląska”, „Spotkania
ze Świętym Mikołajem”, „Spotkania wigilijne”, „Święto patrona szkoły”,
„Dni otwarte”, festyn środowiskowy „Baw się z Trójką”, a także urządzanie
kiermaszy ozdób świątecznych wykonanych przez dzieci. W czasie wolnym
od nauki szkoła zapewnia opiekę podczas ciekawych zajęć w świetlicy szkolnej
oraz Placówce Wsparcia Dziennego działającej przy szkole.
.
Image 
Festyn środowiskowy "Baw się z Trójką"

W ramach promocji, szkoła prowadzi  stronę internetową, na której umieszczane
są najciekawsze wydarzenia z życia społeczności szkolnej, osiągnięcia uczniów,
informacje dla rodziców, dokumenty szkoły. Rodzice angażują się w działania
szkoły, współuczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących jej
funkcjonowania. W opinii społeczności lokalnej  szkoła jest przyjazna
i bezpieczna.        
          

      
       
Zmieniony ( 27.10.2020. )
 
Sondy
RODZICE
Ważne informacje
Zapisy do klasy pierwszej
Rada Rodziców
Szkoła przyjazna rodzinie
Kadra SP 3
Dokumenty szkolne
Bezpieczeństwo w sieci
Akcja "Dzieci uczą rodziców"
RODO
Kontakt