Menu główne
Start
Aktualności
Kalendarz roku szkolnego
Egzamin gimnazjalny
Egzamin ósmoklasisty
Wydarzenia szkolne
O naszej szkole
Dokumenty szkolne
Wykaz podręczników
Plan lekcji
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Gabinet logopedy
Biblioteka szkolna
Klub Europejski
Programy-projekty-akcje
Projekty unijne
Projekt edukacyjny "Dzieci polskie..."
Sport w szkole
Szkoła Promująca Zdrowie
Oddziały szpitalne
SKO
Sześciolatek w szkole
Uczeń z klasą
Galeria sukcesów
Foto-galeria
Petycje
Szukaj
Świetlica socjoterapeutyczna PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
03.03.2007.

 Image 

     

 

Zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej
odbywają się od poniedziałku do czwartku
w  godzinach od 16.00 – 19.00
według następującego harmonogramu:


Poniedziałek

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze:
- „Czytam, uczę się i bawię” – prowadząca mgr Joanna Synecka
- „Ze sztuką na ty” – prowadząca mgr Katarzyna Kalka
- "Sport radością każdego dziecka" – prowadzący mgr Lechosław Jacyszyn


Wtorek

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze:
-„Ze sztuką na ty” – prowadząca mgr Katarzyna Kalka
- "Być zdrowym" - prowadząca mgr Joanna Okorska
- Terapia logopedyczna – prowadząca mgr Jolanta Ziora

Środa

Zajęcia socjoterapeutyczne:
 - "Minimalizacja zachowań agresywnych" – prowadząca mgr Sylwia Palik
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze:
- „ Z komputerem na ty” -  prowadzący mgr Krzysztof Łybko
- „Ze sztuką na ty” – prowadząca mgr Katarzyna Kalka
Terapia indywidualna dla uczniów i rodziców – mgr Krystyna Łobodziec

Czwartek

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:
- "Czytanie i pisanie to radość" - prowadząca mgr Katarzyna Kokoszka - Olszówka
- „Czytam, uczę się i bawię” – prowadząca mgr Joanna Synecka
- "Ze sportem za pan brat" - prowadzący mgr Szymon Ludyga


  


    
  
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach - grudzień 2016
   
  
 
  
Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu - maj 2016

   

Rogoźnik - czerwiec 2014
   
   

Boisko szkolne - marzec 2014
                 

Warsztaty plastyczne "Wirujące farby" - grudzień 2013
    

Zbrosławice - wrzesień 2013
         

Wycieczka do stadniny -  maj 2012
       

Występ w programie "Rodzina - bądźmy razem" na scenie w BCK 
- grudzień 2011
     

Warsztaty filmowe w BCK -  październik 2011
         

Image

Wycieczka nad zalew Chechło -  wrzesień 2010
    

Image

Nad Chechłem -  wrzesień 2010

__________________

  
 
  
 
   
"ELEMENTARZ OPEROWY"
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Termin realizacji projektu: 01.04.2016r.–31.07.2016r
        
Projekt „Elementarz Operowy – cykl lekcji teatralnych dla dzieci
ze świetlic socjoterapeutycznych”
to cykl bezpłatnych zajęć teatralnych,
warsztatów artystycznych i koncertów zorganizowanych przez Operę Śląską
w Bytomiu przeznaczonych dla dzieci w wieku 6 – 15 lat, dla których oferta
edukacji teatralnej jest niedostępna ze względu na bariery ekonomiczne
i mentalne. W ramach projektu dzieci przeżywały podróż do świata Opery.
Poznały jej najpiękniejsze składniki, spotkały artystów zajmujących się pracą
na scenie oraz innych pracowników działów technicznych. Celem projektu 
było wyjście z ofertą opery do dzieci o ograniczonym dostępnie do edukacji
kulturalnej oraz pokazanie im, że kultura wysoka jest otwarta także dla nich.
W ramach projektu odbyły się następujące spotkania: -Zapraszamy do Opery;
-Witaj w Operze;-Balety i piruety; –Warsztatowe spotkania z tańcem klasycznym;
-Rekwizytornia czyli o przedmiotach, które żyją własnym życiem;
–Warsztaty plastyczne; -Spotkanie z Orkiestrą
  
We wtorek 13 czerwca 2016 uczestnicy zajęć wzięli udział w koncercie
podsumowującym projekt.
    
     
  
  

              

**********************************

 

"DZIEŃ  OTWARTY"

26 listopada 2008 roku wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej zorganizowali
„Dzień Otwarty”. To zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie miało na celu
integrację świetlic socjoterapeutycznych, wzajemną wymianę doświadczeń
oraz promocję osiągnięć naszych wychowanków.  

Image

 Imprezę zaszczycili swą obecnością : Wiceprezydent Miasta Bytomia – Pani Halina Bieda, zastępca dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bytomiu – Pan Mirosław Papiernik, naczelnik Wydziału Edukacji – Pani Ivetta Gajczyk–Werner, i jej zastępca Pani Irena Wieczorek, inspektorzy Wydziałów:  Edukacji i Zdrowia, przedstawiciele Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. bezpieczeństwa – Tadeusz Ostrowski oraz sojusznicy szkoły. Z zaproszenia do spędzenia środowego popołudnia w „ Trójce” skorzystali również dyrektorzy szkół i koordynatorzy działających przy nich świetlic socjoterapeutycznych z naszego miasta, Radzionkowa i Piekar Śląskich oraz ich  podopieczni.

Image

 Po powitaniu gości przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 mgr Urszulę Pelc nastąpiła prezentacja multimedialna programów realizowanych w świetlicy, preferowanych form pracy oraz osiągnięć dzieci.
    Później wszyscy zgromadzeni w holu z zapartym tchem śledzili przygody bohaterów przedstawienia pt. „ Baśniowa przygoda – zagubione krasnoludki”. Podziwiali kunszt małych aktorów wychowanków świetlicy, którzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
 W dalszej części imprezy odbył się popis umiejętności wokalnych wychowanków świetlicy. Publiczności bardzo podobały się słowa piosenki ułożonej specjalnie na tę uroczystość.

Image

 Po zakończeniu występów artystycznych nastąpił czas przeznaczony
na obejrzenie przez gości estetycznie urządzonych pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zajęć. Duże zainteresowanie wzbudziła ekspozycja zdjęć prezentujących działalność świetlicy i wytworów pracy dzieci, które zdobywały nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach.

Image


   Wychowankowie z innych świetlic, uczestniczący w spotkaniu, zostali gościnnie przyjęci. Skorzystali z poczęstunku i możliwości uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach artystycznych i sportowych. Spędzili atrakcyjnie i pożytecznie czas wolny. Nabyli nowe umiejętności i doświadczenia, nawiązali kontakty z rówieśnikami.
  Na pamiątkę tego spotkania jego uczestnicy otrzymali przygotowane przez pracowników świetlicy kalendarzyki na rok 2009 z wykazem zajęć oferowanych w naszej świetlicy.

Image
foto: Mateusz Dziwura, kl. 5a

 

 

Działalność świetlicy:
        Nasza świetlica socjoterapeutyczna rozpoczęła swą działalność w październiku 2001 roku. Od tego czasu nasi wychowankowie biorą udział w różnych konkursach organizowanych przez instytucje i placówki funkcjonujące na terenie miasta,a nawet województwa. Zdobywają nagrody i wyróżnienia, które promują naszą świetlicę w środowisku lokalnym, a także motywują dzieci do dalszej twórczej pracy. 
      
Cele i zadania świetlicy:
         Autorzy programu dostrzegli potrzebę długofalowego działania placówki, zapewniającej integrację środowiska rówieśniczego, a tym samym zapobieganie narastającej fali zachowań agresywnych wśród dzieci. 
Głównym założeniem projektu jest przezwyciężanie różnych problemów życiowych 
i przeciwdziałanie patologii środowiskowej ze zwróceniem szczególnej uwagi 
na profilaktykę alkoholową. Dlatego działania świetlicy skoncentrowane są na realizacji zadań sprzyjających przeciwdziałaniu problemowi alkoholowemu, takich jak:
- rozbudzanie wszechstronnej aktywności poznawczej,
- ukazanie dzieciom zagrożonym alkoholizmem alternatywnych dróg samorealizacji,
- integrowanie środowiska uczniów szkół zlokalizowanych w centrum miasta,
- nauczenie współdziałania w grupie,
- wskazywanie metod konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i problemów,
- stwarzanie szans wyrównania startu życiowego dzieciom pochodzącym z rodzin zagrożonych alkoholizmem i innymi patologiami, 
- wspieranie harmonijnego rozwoju osobowości,
- wytwarzanie mechanizmów obronnych blokujących podatność na alkohol i inne środki uzależniające, 
- wytwarzanie psychicznej i socjologicznej bariery odpornościowej. 
        Pobyt w świetlicy jest dla wychowanków szansą samorealizacji poprzez działania podejmowane pod fachową opieką, a także umożliwia rodzinom dysfunkcyjnym skorzystanie z bezpłatnego poradnictwa oraz wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. 
        Zajęcia socjoterapeutyczne pomagają dzieciom lepiej zrozumieć własne potrzeby, zmienić niewłaściwe postawy, poznać podstawy bardziej skutecznego i zgodnego postępowania z ludźmi. Socjoterapia wspomaga rozwój potencjalnych zdolności dzieci oraz umożliwia osiągnięcie optymalnej sprawności psychospołecznej. 

Zmieniony ( 16.09.2018. )
 
Sondy
Mój ulubiony przedmiot to...
 
RODZICE
Ważne informacje
Zapisy do 1 klasy
Akademia Trójki
Rada Rodziców
Reforma edukacji
Egzamin gimnazjalny
Egzamin ósmoklasisty
Kadra SP 3
Dokumenty szkolne
Fundusz stypendialny
Szkoła dla rodziców
Bytomska Akademia Kompetencji
Bezpieczeństwo w sieci
Kontakt