Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń
Wpisał: Asia Synecka   
09.06.2012.

Image

 

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

Komitet Honorowy oraz Jury Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna Szkoła –
Bezpieczny Uczeń” przyznał naszej szkole tytuł „Bezpiecznej Szkoły” oraz
członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznych Szkół.
 

Przez 6 miesięcy uczniowie naszej szkoły zmagali się z zadaniami ogólnokrajowego
konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”,  nad którym patronat objęli
między innymi Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości,
przedstawiciele Sejmu i Senatu, oraz Komendant Główny Policji.
      


          
Hasło konkursu brzmiało „Prawo, Przyjaźń, Tolerancja”.
Podczas trwania konkursu nasi uczniowie uczestniczyli w spotkaniach
z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i pracownikami MOPR-u. Prowadzili
burzliwe debaty klasowe i szkolne na temat tolerancji, inwalidztwa, eurosieroctwa.
Uczestniczyli także w spotkaniu z ratownikiem medycznym, podczas którego
zdobywali umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
          


        

W ciągu sześciu miesięcy uczniowie wykonali wiele prac plastycznych oraz zdobyli
wiedzę na temat tego, w jaki sposób dbać o prawidłowe relacje międzyludzkie.
Uczniowie klas starszych wykazali się szczególnie dużą wiedzą prowadząc żywe
dyskusje na temat prawa, wolności obywatelskich oraz roli państwa w życiu
jednostki.

Zrealizowanie dziesięciu obszernych zadań konkursowych nie było łatwe,
tym bardziej cieszą nas efekty uzyskane ze spotkań, debat i wspólnych prac.

W naszej szkole zwracamy szczególną uwagę na poczucie bezpieczeństwa
uczniów i potrzebę niesienia pomocy potrzebującym. W trakcie konkursu
również rodzice i opiekunowie mieli możliwość uczestnictwa w prelekcji
na temat krzywdzenia dziecka, kar cielesnych oraz procedury zakładania
"Niebieskiej karty".
    

    

      

Zmieniony ( 07.03.2017. )