Zapisy do klasy pierwszej
Wpisał: Asia Synecka   
28.02.2014.

 

Image
 

http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/grafiki/aktual_5.jpg

http://www.sp3.bytom.pl/images//plakatrekrut.png

...

Zgłoszenia dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

lub wnioski dla dzieci zamieszkałych poza obwodem
dostępne są do pobrania poniżej: 
 

 Pobierz dokument:
Formularz zgłoszenia dziecka
do szkoły podstawowej rejonowej


 Pobierz dokument:
Wniosek o przyjęcie dziecka
do szkoły podstawowej/spoza rejonu

  

Pobierz dokument:
Potwierdzenie woli podjęcia nauki


Pozostałe dokumenty:

- Komunikat nr 1/2022 z 20 stycznia 2022r. o terminach postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz o terminach składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023

- Komunikat nr 2/2022 z 20 stycznia 2022r. o podaniu uchwały do publicznej wiadomości

- Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie

 

  
     Zobacz filmik "Nasza szkoła - SP3 w Bytomiu"
 
 
 

 

................................................................................................     

Zmieniony ( 04.03.2022. )