Szkoła dla rodziców
Wpisał: Asia   
10.04.2017.

Image

    

SZKOŁA DLA RODZICÓW - OFERTA PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W BYTOMIU

 

Jeśli chcesz doskonalić swoje umiejętności rodzicielskie
by dobrze wychować swoje dziecko; zapraszamy na spotkania
prowadzone przez psychologów i pedagogów Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu
w ramach programu "Szkoła dla rodziców"

Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu. Odbywają się one w sali Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu przy ulicy Powstańców Warszawskich. W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję, a po spotkaniu chętnych zapraszamy na indywidualne konsultacje. Spotkania w ramach „Szkoły dla rodziców” są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Nie musicie także Państwo uczestniczyć we wszystkich. Wybierzcie tematykę, która Was interesuje. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej www.ppp.bytom.pl lub u koordynatora „Szkoły” Pani Agaty Susek-Kaczyńskiej –
tel. 32 2819405

Zmieniony ( 16.09.2018. )