Szkoła dla rodziców
Wpisał: Asia   
10.04.2017.

Image

    

SZKOŁA DLA RODZICÓW - OFERTA PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W BYTOMIU

Jeśli chcesz doskonalić swoje umiejętności rodzicielskie
by dobrze wychować swoje dziecko zapraszamy na spotkania
prowadzone przez psychologa i pedagoga w ramach
„II  Szkoły Dla Rodziców 2016-2017”
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bytomiu

 

   

Zajęcia prowadzą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu. Odbywają się one w sali Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu przy ulicy Powstańców Warszawskich 12 o godzinie 16.30. W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję, a po spotkaniu chętnych zapraszamy na indywidualne konsultacje. Spotkania w ramach „II Szkoły Dla Rodziców” są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Nie musicie także Państwo uczestniczyć we wszystkich. Wybierzcie tematykę, która Was interesuje. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej www.ppp.bytom.pl lub u koordynatora „Szkoły” Pani Agaty Susek-Kaczyńska – tel. 32 2819405

Zmieniony ( 10.04.2017. )