Ważne informacje
Wpisał: Asia   
18.05.2017.
Image
__________________
  

ZWROT PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH


Uczniowie klas IV-VIII oddają podręczniki wraz z rodzicem
w dniach 12-17 czerwca w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

__________________

 
INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH
   
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu informuje, że w związku z trwającą
rekrutacją uzupełniającą zebranie rodziców przyszłorocznych klas pierwszych odbędzie
się w ostatnim tygodniu sierpnia.O terminie zostaną państwo powiadomieni po 19 sierpnia. 
  Podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymają w szkole.
   
Poniżej przedstawiamy wyprawkę ucznia klasy pierwszej:
   
WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

Przybory w piórniku:
•pióro na naboje (od II semestru)
•miękki ołówek – 2 szt. (HB, 2B)
•kredki ołówkowe
•gumka
•temperówka z pojemnikiem
•linijka
•nożyczki o zaokrąglonej końcówce

W teczce - walizce:
•klej w sztyfcie
•teczka na gumkę – 2 szt.
•koszulki A4 – 10 szt.
•blok rysunkowy i techniczny
•blok rysunkowy i techniczny z kolorowymi kartkami
•kredki świecowe
•farby plakatowe, kubek, pędzel cienki i gruby
•papier kolorowy(zwykły bez kleju)
•bibuła (różne kolory)
•plastelina

Zeszyty:
•zeszyt informacji – od pierwszego dnia
(dane na pierwszej stronie: imię i nazwisko,
data i miejsce urodzenia, PESEL dziecka, adres,
imiona rodziców, telefony kontaktowe)
•zeszyty w cienkie linie i  kratkę (16 kartkowe)

Wszystkie rzeczy muszą być podpisane.

Strój gimnastyczny w podpisanym worku:
•obuwie zmienne z gumowa jasną podeszwą
•biała koszulka
•czarne lub granatowe spodenki

Strój galowy:
•biała bluzka / koszula
•czarne lub granatowe spodnie/ spódnica

Uczniowie uczęszczający na religię:
"Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa"
podręcznik + zeszyt ćwiczeń wyd. WAM Kraków
(używane - do nabycia w bibliotece szkolnej)
 _________________________ 
 
 
 
 
 
NABÓR ELEKTRONICZNY
- INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJÓW
 
 
_____________
   
 
INFORMACJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Po weryfikacji wszystkich wniosków o przyjęcie do Szkoły
Podstawowej nr 3 w Bytomiu na rok szkolny 2019/2020, Komisja
Rekrutacyjna ogłasza, że wszyscy kandydaci spełnili kryteria rekrutacji
i zostali zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 3
w Bytomiu. Lista kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły
Podstawowej nr 3 w Bytomiu znajduje się w sekretariacie
szkoły i zostanie podana do publicznej wiadomości
w dniu 24 maja 2019 r.

                              Przewodniczący Komisji
                           Małgorzata Wełna
  
  
_____________
   
  
PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO
6 maja 2016
  
W naszej szkole rozpoczęła działalność „Placówka wsparcia dziennego”, która powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zatytułowanego „Bytomskie centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy”. Zajęcia w miesiącu maju będą odbywać się od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.00-19.00 oraz w piątki w godzinach 15.00-18.00 
 
________________  
    
  
KOMUNIKAT DLA RODZICÓW
26 kwietnia 2019r.
    
Szanowni Państwo
Pragnę Państwa poinformować, że w dniu 27 kwietnia 2019r. zostaje zawieszona akcja
strajkowa pracowników oświaty. W związku z powyższym zajęcia dydaktyczne zostaną
wznowione od dnia 29 kwietnia 2019r. / poniedziałek/ zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
Jednocześnie przypominam, że dzień 2 maja 2019r./ czwartek/ jest dodatkowym dniem wolnym
od nauki, zgodnie z przyjętym we wrześniu 2018r. harmonogramem roku szkolnego 2018/2019.
     
                                                                         Z poważaniem
                                                                         dyrektor szkoły
                                                                         Urszula Pelc
 
 
 
_________________________
   
 
 
KOMUNIKAT DLA RODZICÓW
23 kwietnia 2019r.

Szanowni Państwo

     Pragnę Państwa poinformować, że nauczyciele naszej szkoły nadal uczestniczą w ogólnopolskim
strajku nauczycieli. W związku z powyższym zajęcia dydaktyczne zostaną wznowione po zakończeniu
akcji strajkowej, o czym Państwa niezwłocznie poinformuję. Ufam,że nastąpi to w najbliższym czasie.
     Serdecznie dziękuję za zrozumienie zaistniałej sytuacji i zapewnienie dzieciom opieki w domu.
     Jednocześnie informuję,że w dalszym ciągu zapewniam zajęcia opiekuńcze dla dzieci w świetlicy szkolnej.

                                                                         Z poważaniem
                                                                         dyrektor szkoły
                                                                         Urszula Pelc

____________________


KOMUNIKAT - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu informuje, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się
zgodnie z harmonogramem w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019r. Z uwagi na obecną sytuację
uległy zmianie sale, w których zostanie przeprowadzony egzamin. Listy zdających będą
umieszczone na tablicy ogłoszeń na parterze budynku.
 
W dniu 15 kwietnia 2019r. uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły na godzinę 8.15
do sal  nr 5 i 6 na parterze. Przypominam, iż obowiązuje strój galowy. Uczeń powinien mieć
przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, czarny długopis, może mieć ze sobą również
małą butelkę z wodą. Dyrektor szkoły przypomina o zakazie wnoszenia na salę egzaminacyjną
urządzeń telekomunikacyjnych. O przebiegu egzaminu w kolejnych dniach uczniowie będą
informowani na bieżąco w szkole.

                                                                  Pozdrawiam
                                                                  Urszula Pelc
                                                                  Dyrektor szkoły
 
_____________________
 
 
KOMUNIKAT - EGZAMIN GIMNAZJALNY      
  
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu informuje, że egzamin gimnazjalny
odbędzie się zgodnie z harmonogramem, jednakże z uwagi na obecna sytuację uległy
zmianie sale, w których zostanie przeprowadzony egzamin. Listy zdających będą umieszczone
na tablicy ogłoszeń na parterze budynku.

Egzamin przeprowadzony będzie w sali gimnastycznej, sali nr 8 i sali nr 2.

     W dniu 10 kwietnia 2019r. uczniowie klas III gimnazjalnych przychodzą
do szkoły na godzinę 8.15 do sal  nr 5 i 6 na parterze.

     Przypominam, iż obowiązuje strój galowy. Uczeń powinien mieć przy sobie dokument
potwierdzający tożsamość, czarny długopis, może mieć ze sobą również małą butelkę z wodą.
     Dyrektor szkoły przypomina o zakazie wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych.
     O przebiegu egzaminu w kolejnych dniach uczniowie będą informowani na bieżąco w szkole.

                                                                  Pozdrawiam
                                                                  Urszula Pelc
                                                                  Dyrektor szkoły
  
 
 ________________________
 
 

 
ZAPISY do KLASY PIERWSZEJ
   
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3  w BYTOMIU
OGŁASZA ZAPISY DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ
NA ROK SZKOLNY  2019/2020
  
Rekrutacja uczniów - od 11 marca do 10 maja 2019r.
Rekrutacja uzupełniająca - od 10 do 28 czerwca 2019r.

Zgłoszenia lub wnioski dotyczące zapisu dzieci do szkoły
będą przyjmowane od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.
  
    
________________
 
      
    
"AKADEMIA TRÓJKI"
 
Ruszyły zajęcia w ramach programu "Akademia Trójki: od przedszkolaka do ucznia".
Więcej informacji oraz harmonogram zajęć dostępny jest w zakładce "Akademia Trójki"

   
_________________
  
KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 04 do 13 kwietnia 2019 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec.
Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) dodatkowo zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki. Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa. Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o niepodnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki). Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie. Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

_______________________  
 
    
 
Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej
Państwowej Straży Pożarnej "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa".
Więcej informacji na temat kampanii znajdziemy na stronie Komendy Głównej
Straży Pożarnej.
   
___________________
   
   
   
LEKKI TORNISTER

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu, informuje, że od stycznia br.  na terenie województwa śląskiego rozpoczynają się działania edukacyjne,  w zakresie profilaktyki wad postawy pt. : „Lekki Tornister”. Działania mają na celu: podniesienie poziomu wiedzy, rodziców i opiekunów na temat profilaktyki chorób układu ruchu, zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem przeciążonych plecaków i tornistrów uczniów, konsekwentne zmieszanie przeciążenia noszonych przez dzieci bagaży, dbanie o właściwą postawę ciała.
  

      
_____________________
     
  
PROGRAM BYTOMSKI OBYWATEL.IT
 11 październik 2018r.
   
Bytomski OBYWATEL.IT to bezpłatny dla osób w wieku 25+ program rozwoju kompetencji
cyfrowych osób, którzy są zainteresowani poznaniem lub poszerzeniem swoich praktycznych
umiejętności oraz pogłębieniem wiedzy w zakresie cyfryzacji życia codziennego, aby było
wygodne i bezpieczne. Projekt przyczynia się do rozwoju społecznego, aktywności oraz
ułatwienia kontaktów z instytucjami: administracji, bezpieczeństwa, finansów,
zdrowia i kultury.
                                                                                                                          Czytaj więcej...
  
  
_______________
  
"BĄDŹMY  POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU"
  
Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno edukacyjnej "Bądźmy poszukiwaczami autorytetu". Kampania skierowana jest do uczniów, rodziców i nauczycieli. Więcej szczegółów  na stronie kampanii: autorytet.org

     
___________________ 
 
   

   

Bytomska Akademia Kompetencji
Od 17 września rozpoczęła się rekrutacja do projektu
     
   
 

_____________
     
   
REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH
   
Poniżej zamieszczamy link do strony MEN, gdzie można znaleźć informacje dotyczące
rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.
   
  
________________
 
  
Informacja dotycząca bezpłatnych przejazdów 
 
   
__________________
 
 
 
Informacja w sprawie podręczników
dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas I, IV, VII
   
W załącznikach przekazujemy pismo skierowane do Państwa przez Panią Joannę Wilewską
Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego dotyczące zapewnienia
uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej dostępności
do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych.
 
  
http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/dokumenty/pismo2017.pdf

http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/dokumenty/pismo2017_zalacznik.pdf
   
   
Zmieniony ( 10.06.2019. )