Ważne informacje
Wpisał: Asia   
18.05.2017.
Image
  
_____________________
 
    
KOMUNIKAT W SPRAWIE OBIADÓW
  
Obiady za miesiąc październik płatne do 25 września na indywidualne  konta uczniów.
Kwota do zapłaty 92,-zł (23 dni x 4 zł.)
   
_________________
     

Bytomska Akademia Kompetencji
Od 17 września rozpoczęła się rekrutacja do projektu
     
   
  

_____________
 


_________________

  
Informacja dotycząca bezpłatnych przejazdów 
 
   
__________________
 
 
 
Informacja w sprawie podręczników
dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas I, IV, VII
   
W załącznikach przekazujemy pismo skierowane do Państwa przez Panią Joannę Wilewską
Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego dotyczące zapewnienia
uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej dostępności
do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych w roku szkolnym 2017/2018.
 
  
http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/dokumenty/pismo2017.pdf

http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/dokumenty/pismo2017_zalacznik.pdf
   
   
Zmieniony ( 21.09.2018. )