Ważne informacje
Wpisał: Asia   
18.05.2017.
Image
    
__________________
   
  
Informacja dla rodziców i uczniów

REKOLEKCJE DLA UCZNIÓW
w PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
w BYTOMIU
     
Rekolekcje dla uczniów na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum
odbędą się w dniach 26-28.03.2018. (poniedziałek, wtorek, środa)
w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Bytomiu w następującym porządku:
 
> godz. 9:00  klasy 1-4 (podst.)
>  godz. 11:00  klasy 5-7 (podst.) oraz 2 i 3 (gimn.)
     

__________________
   
   
Informacja dotycząca bezpłatnych przejazdów 
 
   
__________________
 
 
 
Informacja w sprawie podręczników
dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas I, IV, VII
   
W załącznikach przekazujemy pismo skierowane do Państwa przez Panią Joannę Wilewską
Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego dotyczące zapewnienia
uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej dostępności
do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych w roku szkolnym 2017/2018.
 
  
http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/dokumenty/pismo2017.pdf

http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/dokumenty/pismo2017_zalacznik.pdf
   
   
Zmieniony ( 19.02.2018. )