Ważne informacje
Wpisał: Asia   
18.05.2017.
Image
    
   
 ZEBRANIA z RODZICAMI 
 w dniu 15 listopada 2017 (środa):

* godz. 16.00 - prelekcja w klasach dla rodziców uczniów
klas 1-3  (ul. Strażacka)

* godz. 16.30 - zebranie dla rodziców uczniów
klas 1-3  (ul. Strażacka)

* godz. 16.30 - prelekcja w holu szkoły dla rodziców
klas 4-5, 6c, 7c (ul. Strażacka)

* godz. 17.00 - zebranie dla rodziców uczniów
klas 4-5, 6c, 7c (ul. Strażacka)

* godz. 17.30 - prelekcja w auli szkoły dla rodziców uczniów
klas 6ab, 7ab, 2-3 gimnazjum (Plac Klasztorny)

* godz. 18.00 - zebranie dla rodziców uczniów
klas 6ab, 7ab, 2-3 gimnazjum (Plac Klasztorny)

 
_____________________

 

Informacja dla rodziców
dotycząca organizacji pracy szkoły od 1 września 2017 r.
w związku z wdrażaniem reformy edukacyjnej
  

 
   
    .
 
Informacja w sprawie podręczników
dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas I, IV, VII
   
W załącznikach przekazujemy pismo skierowane do Państwa przez Panią Joannę Wilewską
Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego dotyczące zapewnienia
uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej dostępności
do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych w roku szkolnym 2017/2018.
 
  
http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/dokumenty/pismo2017.pdf

http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/dokumenty/pismo2017_zalacznik.pdf
   
   
Zmieniony ( 10.11.2017. )