Ważne informacje
Wpisał: Asia   
18.05.2017.
Image
  
 
 
12 LISTOPADA DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ 
   
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z uchwaleniem przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji setnej
rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej poniedziałek,
12 listopada 2018 r., jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
   
___________________
  
 

https://lh3.googleusercontent.com/fNJc6TGq0bdVs5YCo-CfvFtjx4MPsVWI78edbd6So1Taxjaq5Aot_fSfIpuK4dn7ZVUYnVs8_5WAkdhsOPkrqz9q1LJzemJV5VPnXaKqSogVGruUuc_IKJwg_DjV--jqgpCyzGqir3TgWhQ-i0QbWk2ux36iOyWzZU6AOxu7asSnNftrozq3odAecLmxFJeeCcDP_7edyvKZqrP3CqPPFW0l4xUBk6mb8Gw41YwVEXvFJX53mUcO0R2yDsEpuhX18vGOrhV6NjpjGEHB49ech4KT89vaMv8bA6EMgNqFPmvHF3QeDiQyW52MU1Aj-s_ugHqY3-vsuNzGr7HlcC7RDu_U75IXd4D0EEGhHmWlT7TuYzS5BZ0lXK_wxbMZfqPPsUFzl-9nQYI_d_jh4vLyaAV-RebomWIFkJt86XlIzKS0gZcPHyyJBH5E7lOL5HVXXn6fkzslIW0rfzFrnbWfQSjJLXRNgq2JZncx2PnejZ2Z8aT54HlunlulNs7t43g80pKc9oOXzhz2BPECyRxEOLqgHvOfg9rLwtvo5DgqIz9KT2-Tzwkx0mICiaP_5zL5GbSihR3_IuRlJt8huxRkKACL8d0uM2WYOgaL0N2qMFEt5oowbw6XV2dRj441EMdE67Qf_I6gn8V3GIycqLTW4YhwK8cd2jk7gcL6nybP1qTpALAqPt1eoQG8=w1665-h938-no

Więcej informacji: Tel. 723 908 771
  
_________________
   
  
PROGRAM BYTOMSKI OBYWATEL.IT
 11 październik 2018r.
   
Bytomski OBYWATEL.IT to bezpłatny dla osób w wieku 25+ program rozwoju kompetencji
cyfrowych osób, którzy są zainteresowani poznaniem lub poszerzeniem swoich praktycznych
umiejętności oraz pogłębieniem wiedzy w zakresie cyfryzacji życia codziennego, aby było
wygodne i bezpieczne. Projekt przyczynia się do rozwoju społecznego, aktywności oraz
ułatwienia kontaktów z instytucjami: administracji, bezpieczeństwa, finansów,
zdrowia i kultury.
                                                                                                                          Czytaj więcej...
   
__________________
  
   

Bytomska Akademia Kompetencji
Od 17 września rozpoczęła się rekrutacja do projektu
     
   
  

_____________
     
   
REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH
   
Poniżej zamieszczamy link do strony MEN, gdzie można znaleźć informacje dotyczące rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.
   
  
________________
 


_________________

  
Informacja dotycząca bezpłatnych przejazdów 
 
   
__________________
 
 
 
Informacja w sprawie podręczników
dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas I, IV, VII
   
W załącznikach przekazujemy pismo skierowane do Państwa przez Panią Joannę Wilewską
Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego dotyczące zapewnienia
uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej dostępności
do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych.
 
  
http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/dokumenty/pismo2017.pdf

http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/dokumenty/pismo2017_zalacznik.pdf
   
   
Zmieniony ( 09.11.2018. )