Ważne informacje
Wpisał: Asia   
18.05.2017.
Image
    
__________________
   
  
Informacja dla rodziców

Zebranie  Rady Rodziców odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018r.
o godzinie 17.00 w budynku przy pl. Klasztornym 2

W dniu 17 stycznia 2018r. odbędą się zebrania z rodzicami
podsumowujące pracę w I semestrze roku szkolonego 2017/2018:

* Zebranie dla rodziców uczniów klas 1-3
o godzinie 16.30
(w budynku przy ul. Strażackiej 2)

*Zebranie dla rodziców uczniów klas 4-5, 6c i 7c
o godzinie 17.00
(w budynku przy ul. Strażackiej 2)

*Zebranie dla rodziców uczniów klas 6ab i 7ab
oraz klas gimnazjalnych o godzinie 18.00
(w budynku przy pl. Klasztornym 2)
 
__________________
   
   
Informacja dotycząca bezpłatnych przejazdów 
 
   
__________________
 
 
 
Informacja w sprawie podręczników
dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas I, IV, VII
   
W załącznikach przekazujemy pismo skierowane do Państwa przez Panią Joannę Wilewską
Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego dotyczące zapewnienia
uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej dostępności
do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych w roku szkolnym 2017/2018.
 
  
http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/dokumenty/pismo2017.pdf

http://www.sp3.bytom.pl/images/stories/przyklady/dokumenty/pismo2017_zalacznik.pdf
   
   
Zmieniony ( 08.01.2018. )