Szkoła Promująca Zdrowie
Wpisał: Asia   
20.02.2018.
Image    
 
 
 
 
 
ŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE
   
Misją Szkoły Promującej Zdrowie jest kształtowanie wśród
całej społeczności szkolnej poczucia odpowiedzialności za
zdrowie swoje i innych. Zadanie to jest realizowane poprzez
podejmowanie działań w celu poprawy zdrowia i samopoczucia
całej wspólnoty szkolnej, nauczanie jak najlepiej żyć, zachęcanie
innych osób ze swojego otoczenia do przejęcia zdrowego stylu życia.
Nasza szkoła brała udział w wielu programach i projektach
promujących zdrowie. Programy te były kierowane do uczniów lub
nauczycieli. Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie to program
stworzony na potrzeby naszej placówki, którego odbiorcami są
uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły, czyli
cała szkolna społeczność.
  Realizowaliśmy zadania w obrębie trzech modułów:
1.Propagowanie i prezentowanie różnych form aktywności ruchowej;
2.Propagowanie zdrowego stylu życia;
3.Promowanie bezpiecznego i higienicznego stylu życia. 
   
   

   
 
  
  
  
SPORTOWE PRZERWY
   

   
 
   
MISTRZOSTWA BYTOMIA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM NA LODZIE
 
Więcej zdjęć w galerii...
 
 
BIEGI TERENOWE 
 
 
Więcej zdjęć w galerii... 
   

 
 
 
 
 
  

 
Zmieniony ( 27.04.2018. )