Język niemiecki
Wpisał: Asia   
23.03.2020.
Image
 
Nauczanie na odległość

 

Nauczyciel pani Agata Sieczka-Stasiak

Data: 25.03.2020

klasa : 7c

Temat: Ich gehe ins Kino - przyimek in z celownikiem i biernikiem

Treść: Poznanie przyimka in wymagającego użycia celownika lub biernika.

Materiał: materiały przygotowane przez nauczyciela, podręcznik Magnet smart 1 w formie ebooka ( wysłany uczniom przez nauczyciela)

Data: 25.03.2020

klasa: 8a

Temat: Ich bin ins Kino gegangen - czas przeszły Perfekt z czasownikami nieregularnymi.

Treść: Tworzenie czasu przeszłego Perfekt z czasownikami nieregularnymi.

Materiał: Podręcznik Magnet smart 2 w formie ebooka ( wyslany uczniom przez nauczyciela), karty pracy przygotowane przez nauczyciela

 

Data: 25.03.2020

klasa : 7c

Temat: Ich gehe ins Kino - przyimek in z celownikiem i biernikiem
Treść: Poznanie przyimka in wymagającego użycia celownika lub biernika.
1. Wpisz w wyszukiwarce stronę : http://calameo.download/000617166651265028463

( na stronie jest udostępniony podręcznik Magnet Smart 1, który można ściągnąć na komputer).
2. Wpisz w wyszukiwarce stronę: http://calameo.download/000617166e21a5a510fa2

( na stronie jest udostępniony zeszyt ćwiczeń Magnet Smart 1, który można ściągnąć na komputer)
3. Zapoznaj się z kartami pracy, które zostały wysłane przez Mobidziennik ( przyimek in wymagający celownika)Data: 25.03.2020

klasa: 8a

Temat: Ich bin ins Kino gegangen - czas przeszły Perfekt z czasownikami nieregularnymi.
Treść: Tworzenie czasu przeszłego Perfekt z czasownikami nieregularnymi.
1. Wpisz w wyszukiwarce stronę : http://calameo.download/000617166628e5ad17040

( na stronie jest udostępniony podręcznik Magnet Smart 2, który można ściągnąć na komputer).
2. Wpisz w wyszukiwarce stronę : http://calameo.download/0006171663b39c4e1b46d

( na stronie jest udostępniony zeszyt ćwiczeń Magnet Smart 2, który można ściągnąć na komputer)
3. Zapoznaj się z kartami pracy, które zostały wysłane przez Mobidziennik ( tworzenie czasu Perfekt z czasownikami nieregularnymi)
4. Tabelkę z czasownikami nieregularnymi znajdziesz w podręczniku na stronie 110.

 

Data 25.03.2020

Klasa 7a

( Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego)

Temat: Słowa złożone.
1. Wejdź na stronę :

https://www.youtube.com/watch?v=bHVTzi85r90

2. Spróbuj nauczyć się wymowy wyrazu, który został  zaprezentowany przez Steffen Möllera.Data 26.03.2020

Klasa 7b

( Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego)

Temat: Słowa złożone.
1. Wejdź na stronę :

https://www.youtube.com/watch?v=bHVTzi85r90

2. Spróbuj nauczyć się wymowy wyrazu, który został  zaprezentowany przez Steffen Möllera.Data 26.03.2020

Klasa 7a

Temat: Ich gehe ins Kino - przyimek in z celownikiem i biernikiem
Treść: Poznanie przyimka in wymagającego użycia celownika lub biernika.
1. Wpisz w wyszukiwarce stronę : http://calameo.download/000617166651265028463
( na stronie jest udostępniony podręcznik Magnet Smart 1, który można ściągnąć na komputer).
2. Wpisz w wyszukiwarce stronę : http://calameo.download/000617166e21a5a510fa2
( na stronie jest udostępniony zeszyt ćwiczeń Magnet Smart 1, który można ściągnąć na komputer)
3. Zapoznaj się z kartami pracy, które zostały wysłane przez Mobidziennik ( przyimek in wymagający celownika)


Data 26.03.2020

Klasa 8c

Temat: Ich bin ins Kino gegangen - czas przeszły Perfekt z czasownikami nieregularnymi.
Treść: Tworzenie czasu przeszłego Perfekt z czasownikami nieregularnymi.
1. Wpisz w wyszukiwarce stronę : http://calameo.download/000617166628e5ad17040
( na stronie jest udostępniony podręcznik Magnet Smart 2, który można ściągnąć na komputer).
2. Wpisz w wyszukiwarce stronę : http://calameo.download/0006171663b39c4e1b46d
( na stronie jest udostępniony zeszyt ćwiczeń Magnet Smart 2, który można ściągnąć na komputer)
3. Zapoznaj się z kartami pracy, które zostały wysłane przez Mobidziennik ( tworzenie czasu Perfekt z czasownikami nieregularnymi)
4. Tabelkę z czasownikami nieregularnymi znajdziesz w podręczniku na stronie 110.

Data 26.03.2020

Klasa 8b

Temat: Ich bin ins Kino gegangen - czas przeszły Perfekt z czasownikami nieregularnymi.
Treść: Tworzenie czasu przeszłego Perfekt z czasownikami nieregularnymi.
1. Wpisz w wyszukiwarce stronę : http://calameo.download/000617166628e5ad17040
( na stronie jest udostępniony podręcznik Magnet Smart 2, który można ściągnąć na komputer).
2. Wpisz w wyszukiwarce stronę : http://calameo.download/0006171663b39c4e1b46d
( na stronie jest udostępniony zeszyt ćwiczeń Magnet Smart 2, który można ściągnąć na komputer)
3. Zapoznaj się z kartami pracy, które zostały wysłane przez Mobidziennik ( tworzenie czasu Perfekt z czasownikami nieregularnymi)
4. Tabelkę z czasownikami nieregularnymi znajdziesz w podręczniku na stronie 110.

 

Data: 31.03.2020

klasa : 7b

Temat: Ich gehe ins Kino - przyimek in z celownikiem i biernikiem

Treść: Poznanie przyimka in wymagającego użycia celownika lub biernika.

1.      Wpisz w wyszukiwarce stronę : calameo.download/000617166651265028463

( na stronie jest udostępniony podręcznik Magnet Smart 1, który można ściągnąć na komputer).

2.      Wpisz w wyszukiwarce stronę : calameo.download/000617166e21a5a510fa2

( na stronie jest udostępniony zeszyt ćwiczeń Magnet Smart 1, który można ściągnąć na komputer)

3.      Zapoznaj się z kartami pracy, które zostały wysłane przez Mobidziennik ( przyimek in wymagający celownika)

 

Data 31.03.2020

Klasa 7c

Temat: Ich gehe ins Schwimmbad - przyimek in z biernikiem

Treść: Poznanie przyimka in wymagającego użycia biernika.

1.      Zapoznaj się z teorią używania przyimka „in” z biernikiem ( skorzystaj z materiałów wysłanych przez nauczyciela, lub z podręcznika Magnet Smart 1 str. 65 , gramatyka I.

2.      Wykonaj zadanie – podręcznik Magnet Smart 1, strona 66, zadanie 2.

 


 01.04.2020r.

Drodzy uczniowie i rodzice! Zadania, materiały i zasoby do nauki języka niemieckiego przesyłane są na MobiDziennik w dniu lekcji. Utrzymujemy dotychczasową formę komunikacji.

 

 

 

 

 
Zmieniony ( 03.04.2020. )