Dokumenty szkolne
Wpisał: Asia Synecka   
04.12.2007.

 

Image

 

 


 
 
 


Otwórz dokument:

Procedury funkcjonowania w Szkole Podstawowej nr 3 
w Bytomiu w reżimie sanitarnym w okresie pandemii

Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego
oraz innych zajęciach sportowych i sportowo-rekreacyjnych
organizowanych obowiązujące w czasie trwania pandemii.

Zasady obowiązujące w bibliotece szkolnej w okresie
pandemii

Zasady obowiązujące w czasie pobytu dziecka w świetlicy
w okresie pandemii

Zasady postępowania obowiązujące podczas spożywania
posiłków  w okresie pandemii

 

 

Otwórz dokument:
Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu  

   

 

Otwórz dokument:
"Koncepcja pracy szkoły 2015/2020"

 
  
Otwórz dokument:
Program profilaktyczno-wychowawczy 

  
 

Otwórz dokument:
Procedury postępowania w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeństwa

 książka
   
 


Otwórz dokument:
Formularz zgłoszenia dziecka
do szkoły podstawowej rejonowej


Otwórz dokument:
Wniosek o przyjęcie dziecka
do szkoły podstawowej/spoza rejonu

 

Otwórz dokument:
Potwierdzenie woli podjęcia nauki

 

 zgłoszenie
  

 Otwórz dokument:
Regulamin korzystania z podręczników
szkolnych

 
  


 

 

   

 

 

 

 

Zmieniony ( 09.09.2020. )