Dokumenty szkolne
Wpisał: Asia Synecka   
04.12.2007.

 

Image

  

Otwórz dokument:
Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu  

   

 

Otwórz dokument:
"Koncepcja pracy szkoły 2015/2020"

 
  
Otwórz dokument:
Program profilaktyczno-wychowawczy 

  
 

Otwórz dokument:
Procedury postępowania w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeństwa

 książka
   
 


 Pobierz dokument:
Formularz zgłoszenia dziecka
do szkoły podstawowej rejonowej


 Pobierz dokument:
Wniosek o przyjęcie dziecka
do szkoły podstawowej/spoza rejonu

 zgłoszenie
  

 Otwórz dokument:
Regulamin korzystania z podręczników
szkolnych

 
  

 

 

   

 

 

 

 

Zmieniony ( 30.09.2019. )