Aktualności
Wpisał: Asia Synecka   
31.08.2009.

Image

                         

Szkoła Podstawowa nr 3  im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu

 

  

 

                 
 

   
 ZEBRANIA z RODZICAMI 
 w dniu 15 listopada 2017 (środa):

* godz. 16.00 - prelekcja w klasach dla rodziców uczniów
klas 1-3  (ul. Strażacka)

* godz. 16.30 - zebranie dla rodziców uczniów
klas 1-3  (ul. Strażacka)

* godz. 16.30 - prelekcja w holu szkoły dla rodziców
klas 4-5, 6c, 7c (ul. Strażacka)

* godz. 17.00 - zebranie dla rodziców uczniów
klas 4-5, 6c, 7c (ul. Strażacka)

* godz. 17.30 - prelekcja w auli szkoły dla rodziców uczniów
klas 6ab, 7ab, 2-3 gimnazjum (Plac Klasztorny)

* godz. 18.00 - zebranie dla rodziców uczniów
klas 6ab, 7ab, 2-3 gimnazjum (Plac Klasztorny)

 
 
___________________
  
DZIEŃ eTwinning 2017
7 listopada 2017
    
7 listopada obchodziliśmy Dzień eTwinning w naszej szkole. Z tej okazji
odbyły się miedzy innymi konkursy oraz zajęcia z z elementami języka
włoskiego zaproszonym gościem. 
  
  
  
___________________
  
  
WYCIECZKA do GRECJI
 
21 listopada o godzinie 17:30 
w szkolnej auli w budynku przy placu Klasztornym 2 odbędzie się
spotkanie dla rodziców uczniów gimnazjum oraz klas siódmych
szkoły podstawowej, którzy są zainteresowani udziałem swoich dzieci 
w szkolnej wycieczce do Grecji. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce
jest przynajmniej dobre zachowanie uzyskane na koniec roku szkolnego 2016/2017
i pozytywna opinia wychowawcy.
 
 
 
________________________ 
 
 
WYCIECZKA do HISTORY LAND w KRAKOWIE
19 października 2017r.
 
W ubiegłym tygodniu klasy 2c oraz 2d Gimnazjum wzięły udział w wycieczce
do interaktywnego centrum History Land w Krakowie. Jest to miejsce, w którym
młodzież mogła za pomocą makiet zbudowanych z klocków LEGO poznać dzieje Polski
i Polaków. Uczniowie odkrywali historię w niestandardowy sposób, poprzez interaktywne
filmy, różnorodne animacje czy multimedialne pokazy. W History Land uczniowie
zobaczyli m.in. bitwę pod Grunwaldem, obronę Westerplatte czy Sukiennice.
Na koniec młodzież mogła pobawić się klockami LEGO, budując ciekawe budowle.
                                                                                       mgr Agata Sieczka-Stasiak
                                                                                 mgr Lucyna Brzeziak  
    
Więcej zdjęć w galerii...
   
 
___________________
 
 
 
KONKURSY PRZEDMIOTOWE
  
Zapraszamy do zapoznania się z zakresem wiedzy i umiejętności
oraz wykazem literatury  konkursów międzyprzedmiotowych:
 
                                                  Więcej informacji w załącznikach...
  
 
_____________
   
   
WYCIECZKA SAMORZĄDU SZKOLNEGO DO SEJMIKU ŚLĄSKIEGO
9 października 2017r.
   
Przedstawiciele szkolnego samorządu wzięli udział w wycieczce zorganizowanej
z okazji 95 rocznicy pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego. Podczas wycieczki
zwiedzili Gmach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, poznali jego
historię, oraz uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez radną Sejmiku
Województwa Śląskiego Halinę Biedę.
   
   
________________
   
   
PASOWANIE NA UCZNIA
9 października 2017r.
 
Uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście pasowani na uczniów
naszej szkoły. Przygotowali pod opieką wychowawców pierwszy
w swojej szkolnej karierze program artystyczny, z którym wystąpili
przed swoimi rodzinami.
   

    
________________
    
 
WYCIECZKA KLASY 3A do WORD-u
3 października 2017r.
 
Uczniowie klasy 3A uczestniczyli w wycieczce do Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Bytomiu. Mieli tam zajęcia ze strażakami z zakresu
udzielania pierwszej pomocy oraz z przedstawicielami Policji z zakresu
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
    

      
________________
 
    
   
WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE
2 października 2017

2 października  gimnazjaliści z klasy 2a i 2b wzięli udział
w niecodziennych warsztatach pt. „Babcia, dziadek, wnuki ze smartphonem”,
które odbyły się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu w ramach
Bytomskich Spotkań Europejskich 2017 objętych honorowym patronatem
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Podczas spotkania studenci Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i uczniowie naszej szkoły, którzy wcielili się w rolę ekspertów, rozmawiali
na temat korzystania z nowoczesnych telefonów komórkowych.
Gimnazjaliści w jasny i klarowny sposób starali się objaśnić i zademonstrować
jak korzystać z wybranych funkcji i nowoczesnych aplikacji dostępnych
na smartfonach. Dzięki warsztatom seniorzy uzyskali odpowiedzi
na nurtujące ich pytania i pod okiem specjalistów mogli wypróbować
możliwości swoich telefonów. Spotkanie było okazją do wspólnej nauki,
wymiany zdań i nawiązania dialogu pokoleniowego. 
   
   

____________________
   
   
BYTOMSKIE SPOTKANIA EUROPEJSKIE
27 września 2017r.
  
27 września uczniowie bytomskich szkół wzięli udział w warsztatach
zorganizowanych w naszej szkole w ramach "Bytomskich spotkań
europejskich 2017". Tematem warsztatów był pokój i demokracja.
   

   
_____________________
   
     
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
4 września 2017r.
  
Uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny...
  
  
  
___________________
      
ZAPRASZAMY do UDZIAŁU W PROJEKCIE:
 

 
  
Pobierz potrzebne dokumenty:  
* Deklaracja uczestnictwa

______________

    

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

W czerwcu nasza szkoła przystąpiła do Sieci Szkół Odkrywców Talentów,
a w czasie wakacji pomyślnie przeszła weryfikację i otrzymała tytuł "Szkoła
Odkrywców Talentów". Projekt „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego
systemu pracy z uczniem zdolnym” realizowany jest przez Wydział
Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów" przyznawany jest szkołom, w których
systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi prowadzą co najmniej trzej
nauczyciele i mają konkretne osiągnięcia,w tym obszarze działalności pedagogicznej.
Praca nauczycieli może dotyczyć wspierania różnorodnych uzdolnień dzieci i młodzieży:
przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także społecznych lub
obywatelskich.
Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się
do odkrywania i wspierania zainteresowań oraz uzdolnień. W naszym mieście tylko
nasza szkoła została odznaczona tym tytułem w bieżącym roku, a także pojawiła
się na mapie Szkół Odkrywców Talentów w Polsce.

     

    __________________
             
   
W ŚWIECIE LITERATURY ANGIELSKIEJ
     
W naszej szkole realizujemy innowację pedagogiczną zatytułowaną
„W świecie literatury angielskiej - nauka języka angielskiego poprzez
zajęcia czytelnicze". Innowację wdrażają w obecnych klasach piątych
nauczyciele języka angielskiego: mgr Sandra Cieśla
oraz mgr Magdalena Czerny.

Termin realizacji innowacji: II semestr roku szkolnego 2016/2017 oraz
cały rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019, tj. od 30.01.2017 do 31.05.2019.

Główne cele wprowadzanej innowacji:
- rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych oraz umiejętności
kluczowych dla odniesienia sukcesu w XXI wieku ( m.in.: myślenie krytyczne,
wyszukiwanie i zarządzanie informacją, komunikowanie się) poprzez zachęcanie
dzieci do czytania i kształtowanie nawyku czytania dla przyjemności;
- wsparcie szkoły i biblioteki szkolnej w zakresie rozwijania czytelnictwa
wśród dzieci zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa na lata 2016-2020;
- wychodzenie naprzeciw specjalnym potrzebom edukacyjnym poprzez
umożliwienie dzieciom rozwijania kompetencji czytelniczych w sposób
dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka;
- wzbudzanie zainteresowania wśród uczniów literaturą dziecięcą, kulturą
i językiem krajów anglojęzycznych poprzez poznanie najważniejszych
twórców literackich i ich dzieł.
  

    
 
____________________
        
   
"CYBERNAUCI" 
    
Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim projekcie szkoleniowym
„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań 
w sieci”. W ramach projektu odbyły się warsztaty dla uczniów, rodziców
i nauczycieli z zakresu cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania
z technologii informacyjno – komunikacyjnych.
  
  
    
        
_______________
     
    
PROGRAM Insta.Ling dla Szkół
   
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do IX Edycji Programu
"Insta.Ling dla Szkół".  Insta.Ling to strona www do skutecznej nauki słówek,
wykorzystywana  w naszej szkole aby wspierać naukę języka angielskiego.
Insta.Ling jest systemem do nauki i utrwalania nowych słówek, kontroli
systematyczności pracy ucznia i śledzenia postępów ucznia.
 
Program "Insta.Ling dla Szkół" daje nauczycielowi, uczniom i rodzicom
bezpłatny dostęp do strony www w ramach programu szkolnego. Najważniejszą
korzyścią  systematycznego korzystania z  Programu Insta.Ling  jest  poprawa
poziomu przyswojenia słówek przez uczniów oraz zwiększenie pewności siebie
uczniów posługujących się  językiem angielskim.
 
Zadaniem ucznia, który przystąpił do Programu jest  systematyczne 
logowanie się do Insta.Ling za pomocą loginu i hasła przekazanego przez
nauczyciela i wykonanie sesji, co średnio zajmuje od 2 do 8 minut. Po każdej
wykonanej sesji uczeń dostaje raport z systematyczności i postępów pracy.
Link do strony: https://instaling.pl
  
   


 
______________
      
  
REFORMA EDUKACJI
Na prośbę Minister Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej
udostępniamy linki do stron z podstawowymi informacjami
dotyczącymi reformy systemu oświaty w Polsce: 
  
  
  
  

   ____________  

    

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018
ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE

wykaz podręczników

 

_____________________

  

WYPRAWKA SZKOLNA UCZNIA KLASY I
   
   
___________________ 


 

      
Terminy zebrań z rodzicami
na rok szkolny 2017/2018
 znajdują się w zakładce

Kalendarz roku szkolnego

 

 
___________________
    

OBIADY w STOŁÓWCE SZKOLNEJ

GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 
11.30 – 14.30 - w budynku przy ul. Strażackiej
11.30 -13.34 -
w budynku przy Pl. Klasztornym
           
Nieobecność dziecka na obiadach
należy zgłaszać do godz. 7.30
pod nr. tel. 032/281-09-33
lub osobiście w świetlicy szkolnej
lub sekretariacie szkoły 

Image


______________________________
                                     

 GODZINY LEKCYJNE i PRZERWY MIĘDZYLEKCYJNE
         
    1 lekcja  -   8:00 – 8:45
    
  przerwa -  8:45 – 8:55
    
    2 lekcja    8:55 – 9:40
    
 przerwa -  9:40 – 9:50
    
    3 lekcja  -  9:50 – 10:35
    
 przerwa -  10:35 – 10:45
    
    4 lekcja -  10:45 – 11:30
    
przerwa obiadowa-  11:30 – 11:50
  
    5 lekcja  -   11:50 – 12:35
     
 przerwa -  12:35 – 12:45
    
    6 lekcja -   12:45 – 13:30
    
 przerwa obiadowa -  13:30 – 13:45
      
    7 lekcja -   13:45 – 14:30
    
przerwa -  14:30 – 14:35
      
    8 lekcja -   14:35 – 15:20

 

___________________________

 

GALERIA SUKCESÓW

Nasi uczniowie osiągają wiele sukcesów w różnych dziedzinach.
Dlatego uruchomiliśmy na naszej stronie specjalną zakładkę,
w której umieszczamy informacje o osiągnięciach uczniów naszej
szkoły.

> Galeria sukcesów    

________________________________

 

CO DZIAŁO SIĘ W NASZEJ SZKOLE?
Informacje o tym, co działo się w naszej szkole
znajdziecie w zakładce:
Wydarzenia szkolne         

 

 


 

 

Zmieniony ( 13.11.2017. )