SKO
Wpisał: Grażyna Zygmunt   
07.09.2011.

Image

 

Szkolna Kasa Oszczędności
     
Image
   

                 

                           Regulamin SKO

1.Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku PKO w Bytomiu
przy ul. Dworcowej 8.

2.Członkiem SKO może być każdy uczeń  Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu.
    
3.Dokumentem stwierdzającym przynależność do SKO jest założone konto SKO.

4.Uczeń staje się członkiem SKO jeżeli dokona pierwszej wpłaty na swoje konto.

5.Wpłat i wypłat z konta dokonuje rodzic ucznia bezpośrednio w banku.

6. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO przeznaczonych dla jego grupy wiekowej.

7.Opiekun SKO w miarę możliwości  nagradza członków SKO wyróżniających się w pracy na rzecz organizacji oraz w konkursach organizowanych przez SKO.

8.Opiekun SKO na początku każdego roku szkolnego opracowuje plan pracy SKO.

9.Opiekun SKO prowadzi dokumentację związaną z pracą tej organizacji.

10.W razie zablokowania konta ucznia należy bezzwłocznie skontaktować się ze szkolnym  opiekunem SKO.

11.W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmuje
dyrektor szkoły.
 

          

Image
             
               

                                              
Opiekun SKO w SP nr 3 w Bytomiu:  mgr Grażyna Zygmunt

W celu założenia dziecku konta SKO należy pobrać wniosek u szkolnego opiekuna SKO. 


 

     

 

Zmieniony ( 18.12.2014. )